Quyết định 1696/QĐ-TTg

Quyết định 1696/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2008 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1696/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2008-2010


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1696/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2008 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2008 - 2010 như sau:

1. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thực hiện năm 2008 (5 doanh nghiệp):

- Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc.

- Công ty Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Liễn Sơn.

- Công ty Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Mê Linh.

- Công ty Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Lập Thạch.

- Công ty Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Tam Đảo.

2. Chuyển thành công ty cổ phần, thực hiện năm 2008 (5 doanh nghiệp):

- Công ty Cấp thoát nước và môi trường số I.

 - Công ty Cấp thoát nước và môi trường số II.

 - Công ty Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

- Công ty Môi trường và dịch vụ đô thị Phúc Yên.

- Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

2. Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ ở các công ty cổ phần hoá.

3. Lựa chọn một số đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện để xây dựng phương án thí điểm cổ phần hóa, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thực hiện Quyết định này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
 Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn,
 Website Chính phủ,
 các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). Hà 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1696/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1696/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực19/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1696/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1696/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2008-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1696/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2008-2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1696/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực19/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1696/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2008-2010

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1696/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2008-2010

            • 19/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực