Quyết định 1699/QĐ-TTg

Quyết định 1699/QĐ-TTg năm 2007 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1699/QĐ-TTg bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 1699/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20  tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG BIỂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào Tạo làm thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các nhân sự cụ thể đại diện lãnh đạo các Bộ nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban chỉ đạo và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo NNVĐTCBTNMTB, số 28 đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KG (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1699/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1699/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2007
Ngày hiệu lực20/12/2007
Ngày công báo01/01/2008
Số công báoTừ số 1 đến số 2
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1699/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1699/QĐ-TTg bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1699/QĐ-TTg bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1699/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành20/12/2007
        Ngày hiệu lực20/12/2007
        Ngày công báo01/01/2008
        Số công báoTừ số 1 đến số 2
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1699/QĐ-TTg bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1699/QĐ-TTg bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển

            • 20/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực