Quyết định 17/2007/QĐ-BYT

Quyết định 17/2007/QĐ-BYT về Quy chế “Kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về y tế” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 17/2007/QĐ-BYT Quy chế Kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật y tế đã được thay thế bởi Thông tư 19/2015/TT-BYT kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm của Bộ Y tế và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2007/QĐ-BYT Quy chế Kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật y tế


BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***************

Số: 17/2007/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ “KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế “Kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về y tế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc cơ quan Bộ Y tế và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2007/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2007/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2007
Ngày hiệu lực04/03/2007
Ngày công báo17/02/2007
Số công báoTừ số 95 đến số 96
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2007/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 17/2007/QĐ-BYT Quy chế Kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2007/QĐ-BYT Quy chế Kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2007/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrần Thị Trung Chiến
        Ngày ban hành01/02/2007
        Ngày hiệu lực04/03/2007
        Ngày công báo17/02/2007
        Số công báoTừ số 95 đến số 96
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2007/QĐ-BYT Quy chế Kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật y tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2007/QĐ-BYT Quy chế Kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật y tế