Quyết định 17/QĐ-UBND

Quyết định 17/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Quyết định 08/QĐ-UBND về công khai thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 17/QĐ-UBND 2012 bãi bỏ 08/QĐ-UBND công khai thủ tục hành chính quận 7 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 7
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 05 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/QĐ-UBND NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 VỀ CÔNG KHAI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

- Căn cứ Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND-ĐA30 ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 4949/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố cập nhật, sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định về Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận-huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận-huyện, Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 5914/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận-huyện;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND quận 7,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận 7 về công khai các thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân quận 7.

Lý do: Không còn phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng UBND thành phố;
- TT.UBND Quận;
- Lưu (TUAN/QĐ2012)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trọng Hiếu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2012
Ngày hiệu lực05/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/QĐ-UBND 2012 bãi bỏ 08/QĐ-UBND công khai thủ tục hành chính quận 7 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/QĐ-UBND 2012 bãi bỏ 08/QĐ-UBND công khai thủ tục hành chính quận 7 Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Trọng Hiếu
       Ngày ban hành05/12/2012
       Ngày hiệu lực05/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/QĐ-UBND 2012 bãi bỏ 08/QĐ-UBND công khai thủ tục hành chính quận 7 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/QĐ-UBND 2012 bãi bỏ 08/QĐ-UBND công khai thủ tục hành chính quận 7 Hồ Chí Minh

           • 05/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực