Quyết định 1709/1999/QĐ-UB

Quyết định 1709/1999/QĐ-UB về qui định tạm thời về khai thác, mua bán vận chuyển chế biến, sử dụng lâm sản do tỉnh Sơn La ban hành

Quyết định 1709/1999/QĐ-UB qui định khai thác mua bán vận chuyển chế biến sử dụng lâm sản Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 518/QĐ-UBND 2010 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 02/03/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 1709/1999/QĐ-UB qui định khai thác mua bán vận chuyển chế biến sử dụng lâm sản Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 1709/1999/QĐ-UB

Sơn la, ngày 13 tháng 9 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUI ĐỊNH TẠM THỜI VỀ KHAI THÁC, MUA BÁN VẬN CHUYỂN CHẾ BIẾN, SỬ DỤNG LÂM SẢN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND - UBND.

Căn cứ luật bảo vệ và phát triển rừng.

Căn cứ quyết định số 02/1999/QĐ-BNN&PTNT ngày 5/1/1999 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành qui chế về khai thác gỗ lâm sản và quyết định số 47/1999/QĐ-BNN-KL ngày 12/3/1999 của Bộ Nông nghiệp &PTNT ban hành qui định kiểm tra vận chuyển, sản xuất kinh doanh gỗ và lâm sản.

- Xét đề nghị của liên ngành Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Địa chính và Chi cục kiểm lâm tỉnh Sơn La tại tờ trình số 04/TT-LN ngày 02/6/1999 về việc chỉnh sửa qui định của UBND tỉnh về khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến sử dụng lâm sản.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản qui định về khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến, sử dụng lâm sản trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2: Các cơ quan Nhà nước, các lực lượng vũ trang, các tổ chức kinh tế - xã hội và mọi công dâ cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Sơn La có trách nhiệm thực hiện các qui định về khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến, sử dụng lâm sản tại quyết định này.

Điều 3: Các ông chánh văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành thuộc tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các qui định của tỉnh trước đây về khai thác, mua bán, vận chuyển chế biến, sử dụng lâm sản trái với quyết định này đều bãi bỏ./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ NN-PTNT 
- TT TU, HĐND tỉnh(b/c)
- Như điều 3
- Lưu,VP-CVK

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
CHỦ TỊCH
Lê Bình Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1709/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1709/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/1999
Ngày hiệu lực13/09/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/03/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1709/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1709/1999/QĐ-UB qui định khai thác mua bán vận chuyển chế biến sử dụng lâm sản Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1709/1999/QĐ-UB qui định khai thác mua bán vận chuyển chế biến sử dụng lâm sản Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1709/1999/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýLê Bình Thanh
        Ngày ban hành13/09/1999
        Ngày hiệu lực13/09/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/03/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1709/1999/QĐ-UB qui định khai thác mua bán vận chuyển chế biến sử dụng lâm sản Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1709/1999/QĐ-UB qui định khai thác mua bán vận chuyển chế biến sử dụng lâm sản Sơn La