Quyết định 171/2008/QĐ-TTg

Quyết định 171/2008/QĐ-TTg thành lập Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 171/2008/QĐ-TTg thành lập Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 171/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trên cơ sở chuyển đổi, tổ chức lại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (được thành lập theo Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2005), đơn vị sự nghiệp có thu sang hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của Nhà nước.

- Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Securities Depository.

- Tên viết tắt: VSD.

Điều 2. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại trong nước, nước ngoài; là đơn vị hạch toán độc lập, tự chủ về tài chính; thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo, thống kê, kế toán và kiểm toán theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ vào tình hình phát triển thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính quyết định việc thành lập thêm chi nhánh tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoàn tất giao dịch chứng khoán cho các chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kế thừa mọi quyền lợi, trách nhiệm của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và thực hiện các quyền, nghĩa vụ quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Vốn hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam bao gồm:

1. Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng (một nghìn tỷ đồng), bao gồm:

a. Vốn ngân sách nhà nước cấp do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chuyển giao;

b. Vốn ngân sách nhà nước bổ sung trong quá trình hoạt động.

2. Vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

3. Các nguồn vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

1. Bộ máy quản lý và điều hành của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam bao gồm Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các bộ phận giúp việc.

2. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được vận dụng chế độ thưởng an toàn; viên chức quản lý của Trung tâm được vận dụng xếp lương theo hạng Tổng công ty.

3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định cụ thể trong Điều lệ của Trung tâm

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Bộ Tài chính:

a. Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; ban hành cơ chế tài chính và phê chuẩn các chức danh Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo đề nghị của Hội đồng Quản trị, sau khi có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

b. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

c. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; quản lý và giám sát hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện xếp lương và chế độ thưởng an toàn theo quy định hiện hành.

3. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Điều 8. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 171/2008/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu171/2008/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2008
Ngày hiệu lực16/01/2009
Ngày công báo01/01/2009
Số công báoTừ số 1 đến số 2
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 171/2008/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 171/2008/QĐ-TTg thành lập Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 171/2008/QĐ-TTg thành lập Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu171/2008/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành18/12/2008
       Ngày hiệu lực16/01/2009
       Ngày công báo01/01/2009
       Số công báoTừ số 1 đến số 2
       Lĩnh vựcChứng khoán
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 171/2008/QĐ-TTg thành lập Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 171/2008/QĐ-TTg thành lập Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

        • 18/12/2008

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/01/2009

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 16/01/2009

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực