Quyết định 189/2005/QĐ-TTg

Quyết định 189/2005/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 189/2005/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đã được thay thế bởi Quyết định 171/2008/QĐ-TTg thành lập Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 16/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 189/2005/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 189/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trực thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp.

Điều 2. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán có trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh : Vietnam Securities Depository (viết tắt là VSD).

Điều 3. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán có nhiệm vụ thực hiện đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ việc giao dịch mua, bán chứng khoán.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 189/2005/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu189/2005/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2005
Ngày hiệu lực17/08/2005
Ngày công báo02/08/2005
Số công báoTừ số 3 đến số 4
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/01/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 189/2005/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 189/2005/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 189/2005/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu189/2005/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành27/07/2005
        Ngày hiệu lực17/08/2005
        Ngày công báo02/08/2005
        Số công báoTừ số 3 đến số 4
        Lĩnh vựcChứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/01/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 189/2005/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 189/2005/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán