Quyết định 1721/2007/QĐ-UBND

Quyết định 1721/2007/QĐ-UBND ban hành “Qui định mức thưởng vật chất đối với vận động viên lập thành tích cao tại các giải thi đấu thể thao quốc gia và các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh”

Quyết định 1721/2007/QĐ-UBND mức thưởng vật chất đối với vận động viên lập thành tích cao Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 03/2014/QĐ-UBND mức thưởng huấn luyện vận động viên đạt giải thi đấu Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 10/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1721/2007/QĐ-UBND mức thưởng vật chất đối với vận động viên lập thành tích cao Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1721/2007/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUI ĐỊNH MỨC THƯỞNG VẬT CHẤT ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN LẬP THÀNH TÍCH CAO TẠI CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO QUỐC GIA VÀ CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO CẤP TỈNH”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Thể dục Thể thao hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số 787/STC-QLNS ngày 31/8/2007 về việc tham gia ý kiến về dự thảo mức thưởng vật chất đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại các giải thi đấu thể thao; Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số 584/STP-VB ngày 07/9/2007 về việc tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số 06/TTr-TDTT ngày 12/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Qui định mức thưởng vật chất đối với vận động viên, huấn luyện viên lập thành tích cao tại các giải thi đấu thể thao quốc gia và các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại

 

QUY ĐỊNH

MỨC THƯỞNG VẬT CHẤT ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN LẬP THÀNH TÍCH CAO TẠI CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO QUỐC GIA VÀ CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1721/2007/QĐ-UBND ngày 24/9/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng.

1. Vận động viên thuộc các Đội tuyển thể thao của tỉnh lập thành tích tại các giải vô địch quốc gia, vô địch trẻ quốc gia hoặc Đại hội thể dục thể thao toàn quốc.

2. Vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao của tỉnh.

Điều 2. Mức thưởng vật chất đối với các vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc gia được qui định cụ thể như sau:

1. Vận động viên lập thành tích tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc:

- Huy chương Vàng: 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng).

- Huy chương Bạc: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

- Huy chương Đồng: 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm ngàn đồng).

2. Vận động viên lập thành tích tại giải vô địch quốc gia:

- Huy chương Vàng: 3.000.000 đồng (ba triệu đồng).

- Huy chương Bạc: 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm ngàn đồng).

- Huy chương Đồng: 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

3. Vận động viên lập thành tích tại giải vô địch trẻ quốc gia từ 16 tuổi trở lên:

- Huy chương Vàng: 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

- Huy chương Bạc: 600.000 đồng (sáu trăm ngàn đồng).

- Huy chương Đồng: 400.000 đồng (bốn trăm ngàn đồng).

4. Vận động viên lập thành tích tại giải vô địch trẻ quốc gia dành cho vận động viên dưới 16 tuổi:

- Huy chương Vàng: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng).

- Huy chương Bạc: 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng).

- Huy chương Đồng: 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng).

5. Vận động viên phá kỷ lục quốc gia, ngoài mức thưởng thành tích huy chương đạt được (nếu có) thì được cộng thêm tiền thưởng là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

* Mức thưởng đối với các tập thể lập thành tích và mức thưởng đối với các huấn luyện viên có vận động viên lập thành tích được áp dụng theo các qui định tại Thông tư Liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Thể dục Thể thao hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

Điều 3. Mức thưởng vật chất đối với các vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh.

- Giải Nhất (huy chương Vàng): 300.000 đồng/giải.

- Giải Nhì (huy chương Bạc): 250.000 đồng/giải.

- Giải Ba (huy chương Đồng): 200.000 đồng/giải.

- Giải phá kỷ lục: 200.000 đồng/giải.

* Mức thưởng đối với các tập thể, áp dụng theo các qui định tại Thông tư Liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Thể dục Thể thao hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

Đối với các giải thi đấu thể thao cấp huyện, cấp ngành thì mức thưởng vật chất cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và thủ trưởng cấp ngành quyết định mức chi nhưng không được vượt quá mức thưởng chung của tỉnh.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện.

Kinh phí chi thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao được lấy từ nguồn ngân sách hoạt động sự nghiệp thể dục thể thao hàng năm theo phân cấp nhà nước hiện hành./.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1721/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1721/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2007
Ngày hiệu lực04/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/03/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1721/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1721/2007/QĐ-UBND mức thưởng vật chất đối với vận động viên lập thành tích cao Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1721/2007/QĐ-UBND mức thưởng vật chất đối với vận động viên lập thành tích cao Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1721/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHà Đức Toại
        Ngày ban hành24/09/2007
        Ngày hiệu lực04/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/03/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1721/2007/QĐ-UBND mức thưởng vật chất đối với vận động viên lập thành tích cao Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1721/2007/QĐ-UBND mức thưởng vật chất đối với vận động viên lập thành tích cao Bắc Kạn