Quyết định 1730/2001/QĐ-UB

Quyết định 1730/2001/QĐ-UB quy định chính sách ưu đãi và cơ chế quản lý một cửa đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và dự án đầu tư trong nước vào tỉnh Phú Thọ

Quyết định 1730/2001/QĐ-UB chính sách ưu đãi dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài Phú Thọ đã được thay thế bởi Quyết định 724/2006/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định về ưu đãi đầu tư Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 16/03/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 1730/2001/QĐ-UB chính sách ưu đãi dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài Phú Thọ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1730/2001/QĐ-UB

Việt Trì, ngày 14 tháng 6 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ MỘT CỬA ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀO TỈNH PHÚ THỌ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996 và Luật sửa đổi bổ sung Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 9/6/2000, Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 20/5/1998;

Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999; Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 381/KH-KTN ngày 25/5/2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh (ngoài các chính sách ưu đãi đầu tư hiện hành của Nhà nước) đối với các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Đối tượng phạm vi áp dụng:

a) Đối tượng áp dụng: - Các dự án đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) thuộc thẩm quyền của tỉnh cấp giấy phép đầu tư.

- Các dự án do các nhà đầu tư trong nước thực hiện bằng các nguồn vốn tự huy động không thuộc vốn ngân sách và vốn tín dụng ưu đãi do tỉnh quản lý.

b) Phạm vi áp dụng: Tại địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Chính sách ưu đãi:

- Chủ đầu tư có quyền lựa chọn vị trí, diện tích thuê đất trong khuôn khổ quy hoạch và mục đích sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Được hưởng giá thuê đất thấp nhất theo khung giá tiền thuê đất của tỉnh và điều kiện miễn giảm do Bộ Tài chính quy định.

- Được chậm nộp tiền thuê đất 5 năm kể từ khi phải nộp theo hợp đồng và được ngân sách tỉnh cấp hỗ trợ số tiền tương đương số thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp vào ngân sách (không được hoàn) trong 3 năm đầu.

- Đối với các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư sẽ được tỉnh xem xét xây dựng đường điện, đường nước và đường giao thông đến hàng rào nhà máy, giảm phí hạ tầng (đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp) và xem xét hỗ trợ kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng.

- Các dự án thoả mãn một trong các điều kiện sau đây sẽ được hỗ trợ kinh phí để đào tạo công nhân với mức 500.000 đồng/người: Dự án sử dụng từ 300 lao động trở lên; có tỷ lệ xuất khẩu trên 80% và dự án có tác dụng trực tiếp đến việc phát triển các làng nghề trên địa bàn tỉnh.

- Dự án có nhu cầu sử dụng các chuyên gia kỹ thuật bậc cao từ nơi khác đến để đào tạo và truyền nghề, thì những người này sẽ được hưởng chính sách ưu đãi hiện hành của tỉnh đối với việc thu hút nhân tài về tỉnh công tác.

Điều 2. Cơ chế một cửa

Tất cả các dự án thuộc đối tượng nói tại điều 1 đầu tư vào tỉnh Phú Thọ chủ đầu tư chỉ làm thủ tục (từ khâu tiếp xúc hình thành dự án, cấp giấy phép đầu tư, triển khai dự án và nhận kết quả) tại Sở Kế hoạch Đầu tư Phú Thọ. Các dự án đầu tư vào khu công nghiệp Thuỵ Vân thì chủ đầu tư làm thủ tục và nhận kết quả tại Ban quản lý các khu công nghiệp phú Thọ. Thời gian tối đa kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi cấp phép đầu tư được quy định như sau:

- 02 ngày đối với dự án đăng ký cấp giấp phép đầu tư.

- 05 ngày đối với dự án thẩm định và thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh hoặc ban quản lý các khu công nghiệp; 09 ngày làm việc đối với các dự án phải xin ý kiến của các Bộ ngành Trung ương.

Điều 3. Giao sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh phú thọ chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành, thị có liên quan căn cứ các chính sách ưu đãi của tỉnh nêu trên và các quy định hiện hành của Nhà nước để xác định cụ thể các nội dung được ưu đãi đối với từng dự án, mức chi phí, chi thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích vận động được các dự án đầu tư vào tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Tài chính Vật giá, Sở Địa chính, Sở Xây dựng, Sở Lao động thương binh và xã hội, Cục thuế tỉnh, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. UBND TỈNH PHÚ THỌ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Điền

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1730/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1730/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2001
Ngày hiệu lực14/06/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2006
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1730/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1730/2001/QĐ-UB chính sách ưu đãi dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài Phú Thọ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1730/2001/QĐ-UB chính sách ưu đãi dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài Phú Thọ
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1730/2001/QĐ-UB
     Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
     Người kýNguyễn Hữu Điền
     Ngày ban hành14/06/2001
     Ngày hiệu lực14/06/2001
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2006
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1730/2001/QĐ-UB chính sách ưu đãi dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài Phú Thọ

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1730/2001/QĐ-UB chính sách ưu đãi dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài Phú Thọ