Quyết định 2054/2002/QĐ-UB

Quyết định 2054/2002/QĐ-UB bổ sung Quyết định 1730/2001/QĐ-UB về ưu đãi đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và dự án đầu tư trong nước vào tỉnh Phú Thọ

Quyết định 2054/2002/QĐ-UB bổ sung 1730/2001/QĐ-UB ưu đãi đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nước Phú Thọ đã được thay thế bởi Quyết định 724/2006/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định về ưu đãi đầu tư Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 16/03/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 2054/2002/QĐ-UB bổ sung 1730/2001/QĐ-UB ưu đãi đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nước Phú Thọ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2054/2002/QĐ-UB

Việt trì, ngày 4 tháng 7 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1730/2001/QĐ-UB NGÀY 14/6/2001 CỦA UBND TỈNH VỀ MỘT SỐ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀO TỈNH PHÚ THỌ.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam ngày 12/11/1999, Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật đầu tư nước ngoài ngày 9/6/2000, Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH-K10 ngày 20/5/1998;

Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính Phủ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 302/KH-KTĐN ngày 21/5/2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định bổ sung một số ưu đãi đầu tư của tỉnh đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước vào tỉnh Phú thọ tại Quyết định số 1730/2001/QĐ-UB ngày 14/6/2001 của UBND tỉnh Phú Tho như sau:

a) Được chậm tiền thuê đất 5 năm kể từ ngày phải nộp theo hợp đồng và giảm 50% trong năm năm tiếp theo.

b) Được ngân sách tỉnh cấp hỗ trợ số tiền tương đương số thuế thu nhập doanh nghiệp thực nhập vào ngân sách trong 4 năm đầu và 50% trong 4 năm tiếp theo.

c) Được tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí đền bự giải phóng mặt bằng đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng (đường điện nước) tối đa không quá 3 tỷ đồng, đối với 1 dự án.

Điều 2. Quyết định này cứ hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác về ưu đãi đầu tư vẫn thực hiện theo Quyết định số 1730/2001/QĐ-UB ngày 14/6/2001 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Các ông: Chánh Văn phòng UNND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giỏ, Sở Địa chính, Sở Xây dựng, Sở LĐTB&XH, Cục Thuế tỉnh, Trưởng ban Quản lý khu Công nghiệp; Thủ trưởng các sở, ngành cứ liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ Quyết định thực hiện.

 

 

TM. UBND TỈNH PHÚ THỌ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Điền

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2054/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2054/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2002
Ngày hiệu lực04/07/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2006
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2054/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 2054/2002/QĐ-UB bổ sung 1730/2001/QĐ-UB ưu đãi đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nước Phú Thọ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2054/2002/QĐ-UB bổ sung 1730/2001/QĐ-UB ưu đãi đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nước Phú Thọ
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2054/2002/QĐ-UB
     Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
     Người kýNguyễn Hữu Điền
     Ngày ban hành04/07/2002
     Ngày hiệu lực04/07/2002
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2006
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 2054/2002/QĐ-UB bổ sung 1730/2001/QĐ-UB ưu đãi đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nước Phú Thọ

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2054/2002/QĐ-UB bổ sung 1730/2001/QĐ-UB ưu đãi đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nước Phú Thọ