Quyết định 1731/QĐ-UBND

Quyết định 1731/QĐ-UBND năm 2015 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2016 cho sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

Nội dung toàn văn Quyết định 1731/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước Hậu Giang 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1731/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 9 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH HẬU GIANG NĂM 2016 CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ CẤP TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 24/TTr.STC ngày 04 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2016 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo phụ lục số 01.

2. Dự toán chi ngân sách ngân sách địa phương tỉnh Hậu Giang theo phụ lục số 02.

3. Dự toán thu ngân sách cho Cục Thuế tỉnh theo phụ lục số 03.

4. Dự toán thu nộp ngân sách Nhà nước của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Hậu Giang, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo phụ lục số 04.

5. Dự toán chi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh theo phụ lục số 05.

6. Dự toán chi bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố theo phụ lục số 06.

Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2016 được giao, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 như sau:

1. Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương). Giao Sở Tài chính trích lập 10% số chi thường xuyên của các đơn vị theo quy định.

2. Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên như đã nêu tại Khoản 1 Điều này, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở ngân sách cấp tỉnh để bố trí thực hiện cải cách tiền lương.

3. Các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2016 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35%, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh).

Điều 3. Dự toán năm 2016 phân bổ cho các đơn vị để đảm bảo tất cả các nhiệm vụ chi của từng đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước (trong đó: bao gồm chi mua sắm, sửa chữa tài sản, cải cách hành chính, khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng thuộc thẩm quyền và các nhiệm vụ phát sinh khác theo quy định thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị).

Điều 4. Giám đốc Sở; Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh căn cứ vào dự toán được giao tại Điều 1 Quyết định này thực hiện giao dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo quy định.

Điều 5. Giám đốc Sở; Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, KTTH. TĐ
 E\2015\qd\giao du toan cap tinh NSNN 201
6

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1731/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1731/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2015
Ngày hiệu lực09/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1731/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1731/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước Hậu Giang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1731/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước Hậu Giang 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1731/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýTrần Công Chánh
        Ngày ban hành09/12/2015
        Ngày hiệu lực09/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1731/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước Hậu Giang 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1731/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước Hậu Giang 2015

            • 09/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực