Quyết định 1740/QĐ-UBND

Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Quyết định 22/QĐ-UBND quy định cụ thể nội dung hỗ trợ dân bị thu hồi đất sản xuất theo Công văn 883/TTg-KTN do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1740/QĐ-UBND 2014 sửa đổi 22/QĐ-UBND hỗ trợ dân bị thu hồi đất sản xuất theo 883/TTg-KTN Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1740/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 02 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH SƠN LA QUY ĐỊNH CỤ THỂ NỘI DUNG HỖ TRỢ HỘ DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT THEO CÔNG VĂN SỐ 883/TTG-KTN NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỜNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, TĐC Dự án thủy điện Sơn La;

Căn cứ Công văn số 883/TTg-KTN ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ hộ dân bị thu hồi đất thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định cụ thể nội dung hỗ trợ hộ dân bị thu hồi đất sản xuất theo Công văn số 883/TTg-KTN ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ tỉnh ủy tại Thông báo số 1661-TB/TU ngày 01 tháng 7 năm 2014 về chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ hộ dân theo Công văn số 883/TTg-KTN ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 341/TTr-STC ngày 25 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung ý 2 Điều 2 Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh quy định cụ thể nội dung hỗ trợ dân bị thu hồi đất sản xuất theo Công văn số 883/TTg-KTN ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

- Giao UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chi trả một lần, không gửi tiết kiệm đối với các hộ: Hộ có số tiền hỗ trợ dưới 10 triệu đồng; hộ không có điều kiện tổ chức sản xuất, kinh doanh (gồm: Hộ cán bộ công chức tái định cư đô thị; hộ gia đình có cả vợ, chồng là cán bộ, công chức; hộ mất sức lao động); hộ gia đình đang vay tiền tại ngân hàng đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

- Các hộ không thuộc đối tượng trên và các nội dung khác: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng phát triển Sơn La; Trưởng Ban QLDA di dân, tái định cư thủy điện Sơn La; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Trưởng BCĐ TĐC tỉnh;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh; (Để B/c)
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực BCĐ TĐC tỉnh;
- Như Điều 2;
- Phó CVP theo dõi TĐC;
- Lưu: VT, KTN, KTTH(02), Giang 35b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1740/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1740/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2014
Ngày hiệu lực02/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1740/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1740/QĐ-UBND 2014 sửa đổi 22/QĐ-UBND hỗ trợ dân bị thu hồi đất sản xuất theo 883/TTg-KTN Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1740/QĐ-UBND 2014 sửa đổi 22/QĐ-UBND hỗ trợ dân bị thu hồi đất sản xuất theo 883/TTg-KTN Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1740/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành02/07/2014
        Ngày hiệu lực02/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1740/QĐ-UBND 2014 sửa đổi 22/QĐ-UBND hỗ trợ dân bị thu hồi đất sản xuất theo 883/TTg-KTN Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1740/QĐ-UBND 2014 sửa đổi 22/QĐ-UBND hỗ trợ dân bị thu hồi đất sản xuất theo 883/TTg-KTN Sơn La

            • 02/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực