Quyết định 175/2001/QĐ-TTg

Quyết định 175/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo chương trình hành động triển khai CT 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 175/2001/QĐ-TTg lập Ban chỉ đạo triển khai CT 58-CT/TW ứng dụng công nghệ thông tin trong công nghiệp hoá giai đoạn 2001-2005 đã được thay thế bởi Quyết định 176/2002/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo triển khai chỉ thị 58-CT/TW đẩy mạnh ứng dụng,phát triển CNTT sự nghiệp CNH-HĐH 2001-2005 và được áp dụng kể từ ngày 18/12/2002.

Nội dung toàn văn Quyết định 175/2001/QĐ-TTg lập Ban chỉ đạo triển khai CT 58-CT/TW ứng dụng công nghệ thông tin trong công nghiệp hoá giai đoạn 2001-2005


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 175/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 175/2001/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 58-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ VÀ HIỆN ĐẠI HOÁ GIAI ĐOẠN 2001-2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001 - 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001 - 2005 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW).

Điều 2. Ban Chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW có nhiệm vụ:

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị và Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa giai đoạn 2001 - 2005.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001.

3. Tổng hợp báo cáo tình hình, đánh giá kết quả thực hiện và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW, gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban: Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

2. Phó Trưởng Ban: Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

3. Các ủy viên gồm 1 lãnh đạo của các Bộ, ngành sau:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Bộ Tài chính,

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- Bộ Văn hoá - Thông tin,

- Bộ Công an,

- Bộ Công nghiệp,

- Bộ Quốc phòng,

- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

- Văn phòng Chính phủ,

- Tổng cục Bưu điện,

Sau khi thống nhất với các Bộ, ngành trên đây, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW quyết định danh sách các ủy viên và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 4. Ban Chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW được phép sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo và bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường kiêm Trưởng Ban quy định.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW do ngân sách nhà nước cấp qua Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt hằng năm và được thanh quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 175/2001/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu175/2001/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2001
Ngày hiệu lực24/11/2001
Ngày công báo22/12/2001
Số công báoSố 47
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/12/2002
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 175/2001/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 175/2001/QĐ-TTg lập Ban chỉ đạo triển khai CT 58-CT/TW ứng dụng công nghệ thông tin trong công nghiệp hoá giai đoạn 2001-2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 175/2001/QĐ-TTg lập Ban chỉ đạo triển khai CT 58-CT/TW ứng dụng công nghệ thông tin trong công nghiệp hoá giai đoạn 2001-2005
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu175/2001/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýPhạm Gia Khiêm
       Ngày ban hành09/11/2001
       Ngày hiệu lực24/11/2001
       Ngày công báo22/12/2001
       Số công báoSố 47
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/12/2002
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 175/2001/QĐ-TTg lập Ban chỉ đạo triển khai CT 58-CT/TW ứng dụng công nghệ thông tin trong công nghiệp hoá giai đoạn 2001-2005

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 175/2001/QĐ-TTg lập Ban chỉ đạo triển khai CT 58-CT/TW ứng dụng công nghệ thông tin trong công nghiệp hoá giai đoạn 2001-2005