Quyết định 176/2002/QĐ-TTg

Quyết định 176/2002/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo chương trình hành động triển khai chỉ thị 58-CT/TW về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 176/2002/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo triển khai chỉ thị 58-CT/TW đẩy mạnh ứng dụng,phát triển CNTT sự nghiệp CNH-HĐH 2001-2005 đã được thay thế bởi Quyết định 343/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin và được áp dụng kể từ ngày 02/04/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 176/2002/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo triển khai chỉ thị 58-CT/TW đẩy mạnh ứng dụng,phát triển CNTT sự nghiệp CNH-HĐH 2001-2005


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 176/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 176/2002/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 58-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ HIỆN ĐẠI HÓA GIAI ĐOẠN 2001 - 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hoá giai đoạn 2001 - 2005;
Căn cứ Thông báo kết luận của Ban Bí thư số 73-TB/TW ngày 01 tháng 8 năm 2002 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa giai đoạn 2001 - 2005 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 58) để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc thực hiện Chương trình này.

Điều 2. Thành viên của Ban Chỉ đạo gồm:

1. Trưởng Ban: Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm,

2. Phó trưởng Ban thường trực: Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông,

3. Phó trưởng Ban: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

4. Các ủy viên gồm một lãnh đạo của các Bộ, ngành cơ quan và địa phương sau:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Bộ Tài chính,

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- Bộ Văn hóa - Thông tin,

- Bộ Thương mại,

- Bộ Công an,

- Bộ Quốc phòng,

- Bộ Công nghiệp,

- Bộ Nội vụ,

- Văn phòng Chính phủ,

- Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin của Đảng,

- Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội,

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

- Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng,

- Hiệp hội phần mềm,

- Hiệp hội Điện tử - Tin học.

Sau khi thống nhất với các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương trên đây, Trưởng Ban Chỉ đạo 58 quyết định danh sách các ủy viên. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Ban Chỉ đạo 58 có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị và Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa giai đoạn 2001-2005.

2. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, đề xuất các cơ chế, chính sách và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW.

Điều 4. Ban Chỉ đạo 58 được sử dụng con dấu và tài khoản riêng, có Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Bưu chính, Viễn thông. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 58 do ngân sách nhà nước cấp theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm và được thanh quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 175/2001/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hoá giai đoạn 2001-2005.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo 58 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/2002/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu176/2002/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2002
Ngày hiệu lực18/12/2002
Ngày công báo25/12/2002
Số công báoSố 65
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/04/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 176/2002/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 176/2002/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo triển khai chỉ thị 58-CT/TW đẩy mạnh ứng dụng,phát triển CNTT sự nghiệp CNH-HĐH 2001-2005


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 176/2002/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo triển khai chỉ thị 58-CT/TW đẩy mạnh ứng dụng,phát triển CNTT sự nghiệp CNH-HĐH 2001-2005
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu176/2002/QĐ-TTg
    Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
    Người kýPhan Văn Khải
    Ngày ban hành03/12/2002
    Ngày hiệu lực18/12/2002
    Ngày công báo25/12/2002
    Số công báoSố 65
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/04/2008
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản gốc Quyết định 176/2002/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo triển khai chỉ thị 58-CT/TW đẩy mạnh ứng dụng,phát triển CNTT sự nghiệp CNH-HĐH 2001-2005

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 176/2002/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo triển khai chỉ thị 58-CT/TW đẩy mạnh ứng dụng,phát triển CNTT sự nghiệp CNH-HĐH 2001-2005