Quyết định 343/QĐ-TTg

Quyết định 343/QĐ-TTg năm 2008 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 343/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin đã được thay thế bởi Quyết định 109/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 343/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------

Số: 343/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 12 tháng 7 năm 2006;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 102/BTTTT-VP BCĐ CNTT ngày 10/01/2008 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin và Tờ trình số 912/TTr-BTTTT ngày 26/03/2008 về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), bao gồm:

1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân;

2. Phó Trưởng ban thường trực: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp;

3. Phó Trưởng ban: Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về công nghệ thông tin Đỗ Trung Tá;

4. Các ủy viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo của các cơ quan:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Văn phòng Chính phủ;

5. Mời lãnh đạo các cơ quan sau tham gia Ban Chỉ đạo:

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ các chủ trương và giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối việc triển khai thực hiện chiến lược, cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trọng điểm về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương.

3. Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

2. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu và tài khoản riêng, có Văn phòng giúp việc đặt tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước cấp theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 176/2002/QĐ-TTg ngày 03/12/2002 và Quyết định số 28/2003/QĐ-TTg ngày 20/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KG (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 343/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu343/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2008
Ngày hiệu lực02/04/2008
Ngày công báo09/04/2008
Số công báoTừ số 219 đến số 220
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 343/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 343/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 343/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu343/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành02/04/2008
       Ngày hiệu lực02/04/2008
       Ngày công báo09/04/2008
       Số công báoTừ số 219 đến số 220
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2014
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 343/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 343/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin