Quyết định 176/QĐ-NH5

Quyết định 176/QĐ-NH5 năm 1994 sửa đổi Điểm 2.d Quyết định số 200/QD-NH5 ngày 23/9/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về sử dụng vốn được cấp, vốn điều lệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Quyết định 176/QĐ-NH5 1994 sửa đổi vốn được cấp vốn điều lệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được thay thế bởi Quyết định 293/2004/QĐ-NHNN mở tài khoản tiền gửi nước ngoài,sử dụng vốn cấp,điều lệ chi nhánh ngân hàng nước ngoài,liên doanh Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 12/04/2004.

Nội dung toàn văn Quyết định 176/QĐ-NH5 1994 sửa đổi vốn được cấp vốn điều lệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/QĐ-NH5

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI 2.D QUYẾT ĐỊNH SỐ 200/QĐ-NH5 NGÀY 23/9/1992 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ SỬ DỤNG VỐN ĐƯỢC CẤP, VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính công bố tại Lệnh số 37/LCT-HDNN8 và Lệnh số 38/LCT-HDNN8 ngày 24 tháng 5 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Căn cứ Nghị định số 189/HDBT ngày 15/6/1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quy chế chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam.

- Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ Các định chế Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Sửa đổi Điểm 2.d Quyết định số 200/QĐ-NH5 ngày 23/9/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sử dụng vốn được cấp, vốn điều lệ của chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh với nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thêm nội dung sau:

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam được phép giải tỏa số vốn 15% gửi tại Ngân hàng Nhà nước khi tổng dư nợ cho vay và đầu tư tại Việt Nam đạt mức tối thiểu bằng 100% vốn được cấp vốn điều lệ.

Điều 2

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 1994. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ quản lý Ngoại hối, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và các thủ trưởng đơn vị có liên quan ở Ngân hàng trung ương, Tổng Giám đốc chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Chu Văn Nguyễn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/QĐ-NH5

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu176/QĐ-NH5
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/1994
Ngày hiệu lực01/09/1994
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2004
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 176/QĐ-NH5

Lược đồ Quyết định 176/QĐ-NH5 1994 sửa đổi vốn được cấp vốn điều lệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 176/QĐ-NH5 1994 sửa đổi vốn được cấp vốn điều lệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu176/QĐ-NH5
      Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
      Người kýChu Văn Nguyễn
      Ngày ban hành26/08/1994
      Ngày hiệu lực01/09/1994
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2004
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 176/QĐ-NH5 1994 sửa đổi vốn được cấp vốn điều lệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 176/QĐ-NH5 1994 sửa đổi vốn được cấp vốn điều lệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài