Quyết định 200/QĐ-NH5

Quyết định 200/QĐ-NH5 năm 1992 về sử dụng vốn được cấp, vốn điều lệ của chi nhánh Ngân hàng nước ngoài; Ngân hàng liên doanh với nước ngoài

Quyết định 200/QĐ-NH5 sử dụng vốn được cấp vốn điều lệ của chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đã được thay thế bởi Quyết định 293/2004/QĐ-NHNN mở tài khoản tiền gửi nước ngoài,sử dụng vốn cấp,điều lệ chi nhánh ngân hàng nước ngoài,liên doanh Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 12/04/2004.

Nội dung toàn văn Quyết định 200/QĐ-NH5 sử dụng vốn được cấp vốn điều lệ của chi nhánh Ngân hàng nước ngoài


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/QĐ-NH5

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬ DỤNG VỐN ĐƯỢC CẤP, VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI; NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VỚI NƯỚC NGOÀI

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính công bố tại Lệnh số 37/LCT HĐNNS và Lệnh số 38/LCT-NĐNN8 ngày 24/5/1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước

- Căn cứ Nghị định số 138/HĐBT ngày 8/5/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Căn cứ Nghị định số 189/HĐBT ngày 15/6/1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Qui chế về Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài; Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Định chế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Sau khi khai trương hoạt động, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài; Ngân hàng liên doanh được giải tỏa vốn được cấp và Vốn điều lệ trên tài khoản tạm giữ mở tại Ngân hàng Nhà nước theo kế hoạch giải tỏa vốn Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước ngày khai trương hoạt động

Điều 2

Vốn được cấp của Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Vốn điều lệ của Ngân hàng liên doanh được sử dụng như sau :

a. Mua sắm tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh, nhưng tối đa không quá 25% vốn được cấp, vốn điều lệ

b. Phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam

c. Gửi tại các Ngân hàng nước ngoài, tối đa không quá 30% vốn được cấp đối với chi nhánh Ngân hàng nước ngoài nếu được ngân hàng mẹ đảm bảo sẽ chuyển đầy đủ số vốn này cho chi nhánh khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, và không quá 10% vốn điều lệ đối với ngân hàng liên doanh

d. Số vốn được cấp, vốn điều lệ gửi tại Ngân hàng Nhà nước tối thiểu là 15%

Gửi tại Ngân hàng Nhà nước (bao gồm cả số vốn 15%) này được Ngân hàng Nhà nước trả lãi suất theo mức qui định; hoặc gửi tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam theo lãi suất của các Ngân hàng này

Điều 3

Toàn bộ số vốn được cấp của chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, vốn điều lệ của Ngân hàng liên doanh phải luôn luôn được thể hiện đầy đủ trên tài sản có của chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh

Điều 4

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Mọi qui định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ

Điều 5

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Định chế, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ quản lý Ngoại hối, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Trung ương, Tổng Giám đốc các Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, Tổng Giám đốc chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

K.T THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Lê Văn Châu

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 200/QĐ-NH5

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu200/QĐ-NH5
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/1992
Ngày hiệu lực23/09/1992
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2004
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 200/QĐ-NH5

Lược đồ Quyết định 200/QĐ-NH5 sử dụng vốn được cấp vốn điều lệ của chi nhánh Ngân hàng nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 200/QĐ-NH5 sử dụng vốn được cấp vốn điều lệ của chi nhánh Ngân hàng nước ngoài
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu200/QĐ-NH5
      Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
      Người kýLê Văn Châu
      Ngày ban hành23/09/1992
      Ngày hiệu lực23/09/1992
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2004
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 200/QĐ-NH5 sử dụng vốn được cấp vốn điều lệ của chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 200/QĐ-NH5 sử dụng vốn được cấp vốn điều lệ của chi nhánh Ngân hàng nước ngoài