Quyết định 176/QĐ-UBND

Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2014 Ban Chỉ đạo Đề án giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 21 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2013 - 2016” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI;

Thực hiện Công văn số 233/TTCP-PC ngày 17/02/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016”;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” tại Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133) gồm các ông, bà sau:

1. Ông Đặng Đình Thuật, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Phạm Minh Thường, Sở Tư pháp, Phó trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên;

4. Ông Bùi Văn Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, thành viên;

5. Bà Đoàn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình, thành viên;

6. Ông Lương Văn Thái, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình, thành viên;

7. Ông Trần Hữu Bình, Phó Giám đốc Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, thành viên;

8. Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Tổng Biên tập Báo Ninh Bình, thành viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133 có nhiệm vụ:

- Trên cơ sở nội dung Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hướng dẫn thực hiện của Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án phù hợp với nội dung, từng loại đối tượng cụ thể trên địa bàn trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để chỉ đạo triển khai thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo;

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án; điều phối các hoạt động của các đơn vị có liên quan tạo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất tại địa phương; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo Đề án Trung ương (qua Thanh tra Chính phủ).

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Thanh tra tỉnh,

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133 do ngân sách tỉnh cấp, trên cơ sở dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị thực hiện Đề án và sử dụng theo quy định tài chính hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 5. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cá nhân có liên quan tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP10,7.
BB/03-2044

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu176/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2014
Ngày hiệu lực21/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 176/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2014 Ban Chỉ đạo Đề án giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2014 Ban Chỉ đạo Đề án giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu176/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýBùi Văn Thắng
        Ngày ban hành21/03/2014
        Ngày hiệu lực21/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2014 Ban Chỉ đạo Đề án giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2014 Ban Chỉ đạo Đề án giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo Ninh Bình

            • 21/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực