Quyết định 1774/QĐ-UBND

Quyết định 1774/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất năm 2010 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1774/QĐ-UBND kinh phí đầu tư xây dựng từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1774/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỪ NGUỒN THU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2010.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Nghị quyết số 145/2009/NQ-HĐND16 ngày 09.12.2009 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 170/2009/QĐ-UBND ngày 10.12.2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010;

Xét đề nghị của liên Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ số thu từ quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng dự án khu nhà ở xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; cụ thể như sau:

Tổng số tiền phân bổ là: 43.832 triệu đồng; trong đó:

1. Trích quỹ phát triển đất: 11.190 triệu đồng.

2. Hạ tầng của các dự án: 27.621 triệu đồng.

3. Các công trình của thành phố và xã: 5.021 triệu đồng.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước theo chức năng phối hợp với đơn vị được bổ sung vốn quản lý việc sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; thanh toán, quyết toán vốn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Lương Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1774/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1774/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2010
Ngày hiệu lực14/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1774/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1774/QĐ-UBND kinh phí đầu tư xây dựng từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1774/QĐ-UBND kinh phí đầu tư xây dựng từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1774/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Lương Thành
        Ngày ban hành14/12/2010
        Ngày hiệu lực14/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1774/QĐ-UBND kinh phí đầu tư xây dựng từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất 2010

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1774/QĐ-UBND kinh phí đầu tư xây dựng từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất 2010

            • 14/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực