Quyết định 178-CP

Quyết định 178-CP năm 1964 về việc tách Vụ Thương binh và an toàn xã hội thuộc Bộ Nội vụ thành hai Vụ: Vụ Thương binh và Vụ An toàn xã hội do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 178-CP tách Vụ Thương binh an toàn xã hội thuộc Bộ Nội vụ thành hai Vụ Vụ Thương binh và Vụ An toàn xã hội


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 178-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TÁCH VỤ THƯƠNG BINH VÀ AN TOÀN XÃ HỘI THUỘC BỘ NỘI VỤ THÀNH HAI VỤ: VỤ THƯƠNG BINH VÀ VỤ AN TOÀN XÃ HỘI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ quyết định số 31-CP ngày 20 tháng 3 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh một số nhiệm vụ giữa Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Bộ Công an, Bộ Y tế và Tổng công đoàn Việt nam;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 09 tháng 12 năm 1964,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay tách Vụ Thương binh và An toàn xã hội thuộc Bộ Nội vụ thành hai Vụ: Vụ Thương binh và Vụ An toàn xã hội.

Điều 2. Vụ Thương binh có nhiệm vụ giúp ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

- Nghiên cứu các chính sách, chế độ đối với thương binh, liệt sĩ và quân nhân phục viên;

- Chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ và quân nhân phục viên;

- Tổ chức và quản lý các trường thương binh, các nhà an dưỡng, các cơ sở sản xuất của thương binh và các cơ sở sự nghiệp khác có liên quan đến việc thi hành chính sách đối với thương binh.

Điều 3. Vụ An toàn xã hội có nhiệm vụ giúp ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

- Nghiên cứu chính sách, chế độ về hưu trí, tiền tuất, nghỉ việc vì mất sức lao động đối với công nhân, viên chức Nhà nước;

- Chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước về hưu trí, tiền tuất, nghỉ việc vì mất sức lao động đối với công nhân, viên chức Nhà nước;

- Tham gia ý kiến với Bộ Quốc phòng trong việc nghiên cứu các chính sách, chế độ về hưu trí, tiền tuất, nghỉ việc vì mất sức lao động đối với quân đội;

- Chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước về hưu trí, tiền tuất, nghỉ việc vì mất sức lao động đối với quân đội;

- Nghiên cứu các chính sách, chế độ về cứu tế và an toàn xã hội;

- Chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước về cứu tế và an toàn xã hội;

- Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội; tổ chức và quản lý các nhà an dưỡng.

Điều 4. Mỗi Vụ nói ở điều 1 trên đây do một Vụ trưởng phụ trách. Giúp việc Vụ trưởng có một hoặc hai Vụ phó.

Điều 5. Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của Vụ Thương binh và Vụ An toàn xã hội do ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định.

Điều 6. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 


 

Phạm Văn Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 178-CP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu178-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/1964
Ngày hiệu lực01/01/1965
Ngày công báo30/12/1964
Số công báoSố 45
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 178-CP tách Vụ Thương binh an toàn xã hội thuộc Bộ Nội vụ thành hai Vụ Vụ Thương binh và Vụ An toàn xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 178-CP tách Vụ Thương binh an toàn xã hội thuộc Bộ Nội vụ thành hai Vụ Vụ Thương binh và Vụ An toàn xã hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu178-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Đồng
        Ngày ban hành17/12/1964
        Ngày hiệu lực01/01/1965
        Ngày công báo30/12/1964
        Số công báoSố 45
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 178-CP tách Vụ Thương binh an toàn xã hội thuộc Bộ Nội vụ thành hai Vụ Vụ Thương binh và Vụ An toàn xã hội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 178-CP tách Vụ Thương binh an toàn xã hội thuộc Bộ Nội vụ thành hai Vụ Vụ Thương binh và Vụ An toàn xã hội

            • 17/12/1964

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/1964

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/1965

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực