Quyết định 31-CP

Quyết định 31-CP năm 1963 về việc điều chỉnh một số nhiệm vụ giữa Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Bộ Công an, Bộ Y tế và Tổng Công đoàn Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 31-CP điều chỉnh nhiệm vụ giữa Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Bộ Công an, Bộ Y tế và Tổng Công đoàn Việt Nam


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 1963 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NHIỆM VỤ GIỮA BỘ NỘI VỤ, BỘ LAO ĐỘNG, BỘ CÔNG AN, BỘ Y TẾ VÀ TỔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

 HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 172-CP ngày 26 tháng 10 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động;
Căn cứ Nghị định số 218-CP ngày 27 tháng 12 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ tạm thời về chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chức Nhà nước;
Để việc phân nhiệm giữa Bộ Nội vụ, Bộ Lao động và một số ngành khác được hợp lý hơn;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Bộ trưởng Bộ Lao động;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 20 tháng 02 năm 1963;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nay điều chỉnh một số nhiệm vụ giữa Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Bộ Công an, Bộ Y tế và Tổng công đoàn Việt Nam như sau:

1. Bộ Nội vụ có nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác cứu tế xã hội và an toàn xã hội, công tác quản lý nhà đất, công tác quản lý hàng binh;

- Nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ ban hành các chính sách, chế độ về hưu trí, tiền tuất, nghỉ việc vì mất sức lao động đối với công nhân, viên chức Nhà nước; chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ ấy (kể cả việc quản lý qũy và quản lý các trại an dưỡng).

2. Bộ Lao động có nhiệm vụ:

- Phụ trách toàn bộ công tác tiền lương của cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước khu vực hành chính, sự nghiệp và khu vực sản xuất;

- Nghiên cứu, tổng hợp các mặt chính sách lao động và tiền lương, trình Hội đồng Chính phủ quyết định các chính sách về lao động và tiền lương của các Bộ, các ngành;

- Nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ ban hành các chính sách, chế độ về bảo hộ lao động và an toàn kỹ thuật; chỉ đạo thực hiện và thanh tra việc thực hiện các chính sách, chế độ ấy.

3. Bộ Công an có nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác cải tạo nạn nhân của tệ nạn xã hội cũ;

- Phụ trách công tác phòng cháy và chữa cháy.

4.  Bộ Y tế phụ trách công tác vệ sinh công nghiệp.

5. Tổng công đoàn Việt Nam có nhiệm vụ:

- Phụ trách nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ ban hành các chính sách, chế độ về phúc lợi tập thể (gồm các vấn đề về trợ cấp cho gia đình đông con, trợ cấp cho gia đình gặp khó khăn, vấn đề nhà trẻ), bảo hiểm xã hội (trừ các chế độ hưu trí, tiền tuất, nghỉ việc vì mất sức lao động do Bộ Nội vụ phụ trách) đối với công nhân, viên chức Nhà nước; tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chính sách chế độ ấy;

- Giáo dục, tổ chức công nhân, viên chức Nhà nước thực hiện các chính sách, chế độ bảo hộ lao động và an toàn kỹ thuật trong các xí nghiệp, cơ quan Nhà nước;

- Giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ bảo hộ lao động và an toàn kỹ thuật trong xí nghiệp, cơ quan Nhà nước;

- Tham gia ý kiến với Bộ Lao động trong việc nghiên cứu các chính sách, chế độ báo hộ lao động và an toàn kỹ thuật.

Điều 2. Căn cứ vào sự phân nhiệm trên đây, các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Lao động và thủ trưởng các ngành có liên quan cần xúc tiến việc bàn giao công việc cho nhau và mau chóng ổn định tổ chức của ngành mình.

Điều 3. Các ông Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động và thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 


Phạm Văn Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31-CP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 8
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 31-CP điều chỉnh nhiệm vụ giữa Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Bộ Công an, Bộ Y tế và Tổng Công đoàn Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31-CP điều chỉnh nhiệm vụ giữa Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Bộ Công an, Bộ Y tế và Tổng Công đoàn Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Đồng
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 8
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 31-CP điều chỉnh nhiệm vụ giữa Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Bộ Công an, Bộ Y tế và Tổng Công đoàn Việt Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 31-CP điều chỉnh nhiệm vụ giữa Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Bộ Công an, Bộ Y tế và Tổng Công đoàn Việt Nam