Quyết định 1799/QĐ-UBND

Quyết định 1799/QĐ-UBND năm 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1799/QĐ-UBND ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Hải Phòng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1799/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 30 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 2146/QĐ-UB ngày 10/10/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 1039/SCT-VP ngày 22/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hải Phòng, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389/HP, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban.

- Các Phó Trưởng ban:

+ Ông Tiêu Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban Thường trực;

+ Ông Nguyễn Văn Coong - Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố;

+ Bà Lê Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Tài chính;

+ Ông Nguyễn Sỹ Tráng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng;

Các thành viên:

- Ông Bùi Xuân Tuấn - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Ông Đinh Công Toản - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;

- Ông Phạm Văn Huy - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Ông Phạm Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Nguyễn Huy Nhặn - Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố;

- Ông Trịnh Văn Ngọ - Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố;

- Ông Nguyễn Minh Quang - Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng;

- Ồng Khổng Phi Trường - Thượng tá, Hải Đoàn trưởng Hải đoàn 38 Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng;

- Ông Nguyễn Văn Thiếu - Đại tá, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển I;

- Ông Lê Đức Năm - Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389/Hải Phòng thực hiện theo Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo 389/HP căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia;
- TTTU,TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBNDTP;
- Như Điều 3;
- CATP;
- Sở CT; 
- Chi cục QLTT HP;
- CVP, PCVP BBS;
- CV: GT3, NC, XD;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1799/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1799/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2016
Ngày hiệu lực30/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1799/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1799/QĐ-UBND ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Hải Phòng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1799/QĐ-UBND ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Hải Phòng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1799/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành30/08/2016
        Ngày hiệu lực30/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1799/QĐ-UBND ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Hải Phòng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1799/QĐ-UBND ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Hải Phòng 2016

            • 30/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực