Quyết định 389/QĐ-TTg

Quyết định 389/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 389/QĐ-TTg 2014 Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 389/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định Số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính và ý kiến của các cơ quan có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia). Thành phần Ban Chỉ đạo quốc gia gồm:

1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

2. Phó Trưởng Ban thường trực: Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Các Phó Trưởng Ban:

- Bộ trưởng Bộ Công Thương;

- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Thứ trưởng Bộ Công an.

4. Các Ủy viên:

- Thứ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; Giao thông Vận tải; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Chính phủ;

- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;

- Thủ trưởng các cơ quan chức năng: Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Tư lệnh Cảnh sát biển; Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường.

5. Giúp việc cho Trưởng ban và Ban Chỉ đạo quốc gia có Văn phòng Thường trực đặt tại Bộ Tài chính. Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thường trực do Trưởng ban quyết định theo đề nghị của Phó Trưởng Ban thường trực.

Điều 2. Ban Chỉ đạo quốc gia có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ. Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các Bộ ngành và các địa phương thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, có tổ chức.

3. Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lớn; kiểm tra tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.

5. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Tiến hành tổng kết, đánh giá công tác định kỳ và theo chuyên đề; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo quốc gia:

1. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia do Trưởng ban quyết định theo đề nghị của Phó Trưởng Ban thường trực.

2. Các thành viên của Ban Chỉ đạo quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Trưởng ban sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Bộ nơi công tác.

Điều 4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả địa phương do Phó Chủ tịch làm Trưởng ban với thành phần phù hợp, đảm bảo hiệu quả.

Điều 5.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Tài chính, các nguồn vốn hỗ trợ và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả địa phương.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định: Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2001 và Quyết định số 28/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 7. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Công báo;
- Lưu: Văn thư, V.I (3b).ĐVD

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 389/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu389/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2014
Ngày hiệu lực19/03/2014
Ngày công báo31/03/2014
Số công báoTừ số 405 đến số 406
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 389/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 389/QĐ-TTg 2014 Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 389/QĐ-TTg 2014 Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu389/QĐ-TTg
    Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
    Người kýNguyễn Tấn Dũng
    Ngày ban hành19/03/2014
    Ngày hiệu lực19/03/2014
    Ngày công báo31/03/2014
    Số công báoTừ số 405 đến số 406
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật10 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản gốc Quyết định 389/QĐ-TTg 2014 Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 389/QĐ-TTg 2014 Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả