Quyết định 28/2008/QĐ-TTg

Quyết định 28/2008/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 127/2001/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 28/2008/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại sửa đổi QĐ 127/2001/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Quyết định 389/QĐ-TTg 2014 Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả và được áp dụng kể từ ngày 19/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2008/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại sửa đổi QĐ 127/2001/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 28/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 127/2001/QĐ-TTg NGÀY 27/8/2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2001 về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại cụ thể như sau:

1. Điều 1 sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương làm Trưởng ban, một Thứ trưởng Bộ Công thương phụ trách lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại làm Phó Trưởng ban thường trực.

Các Ủy viên gồm một Thứ trưởng của các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông và một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Các thành viên của Ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Công thương. Trưởng Ban thống nhất với các Ủy viên để ban hành Quy chế hoạt động của Ban và nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban”.

2. Điều 2 bổ sung như sau:

“5. Tổ chức thực hiện các hình thức thi đua, khen thưởng theo thẩm quyền; kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ khen thưởng đối với các thành tích đặc biệt xuất sắc của các đơn vị, cá nhân trong lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo quy định của pháp luật.

3. Điều 3 sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 3. Cơ quan thường trực và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công thương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy của mình cùng với một số cán bộ, công chức của các Bộ tham gia Ban cử ra, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Cục Quản lý thị trường”.

4. Điều 4 sửa đổi như sau: Thay “Bộ Thương mại” thành “Bộ Công thương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện KSND tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, Công báo;
- Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương);
- Lưu: Vụ 1 (5), VT.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2008/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2008/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2008
Ngày hiệu lực03/03/2008
Ngày công báo17/02/2008
Số công báoTừ số 109 đến số 110
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/03/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2008/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 28/2008/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại sửa đổi QĐ 127/2001/QĐ-TTg


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2008/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại sửa đổi QĐ 127/2001/QĐ-TTg
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2008/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành14/02/2008
       Ngày hiệu lực03/03/2008
       Ngày công báo17/02/2008
       Số công báoTừ số 109 đến số 110
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/03/2014
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 28/2008/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại sửa đổi QĐ 127/2001/QĐ-TTg

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2008/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại sửa đổi QĐ 127/2001/QĐ-TTg