Quyết định 127/2001/QĐ-TTg

Quyết định 127/2001/QĐ-TTg về việc thành lập ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 127/2001/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại đã được thay thế bởi Quyết định 389/QĐ-TTg 2014 Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả và được áp dụng kể từ ngày 19/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 127/2001/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 127/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 127/2001/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để thực hiện tốt Chỉ thị số 853/1997/CT-TTg ngày 11 tháng 10 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới và Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại làm Trưởng Ban.

Các ủy viên gồm một Thứ trưởng của các Bộ: Công an, Thương mại, Quốc phòng, Tài chính, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Các thành viên của Ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 2. Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

2. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều Bộ, ngành, địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

3. Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của các Bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

4. Trong trường hợp cần thiết, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thành lập các tổ công tác kiểm tra trực tiếp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban.

Điều 3. Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại có bộ phận thường trực đặt tại Bộ Thương mại (chủ yếu sử dụng bộ máy của Cục Quản lý thị trường) và một số cán bộ, công chức của các Bộ, ngành tham gia Ban cử ra, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trưởng Ban thống nhất với các Uỷ viên để ban hành Quy chế hoạt động của Ban và bộ phận thường trực.

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại được sử dụng con dấu của Bộ Thương mại. Kinh phí hoạt động của Ban do Bộ Tài chính trực tiếp giải quyết theo đề nghị của Trưởng Ban.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Thủ trưởng các Bộ, ngành nói tại Điều 1 thông báo danh sách nhân sự được cử làm ủy viên cho Bộ Thương mại và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban và các Uỷ viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/2001/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu127/2001/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2001
Ngày hiệu lực11/09/2001
Ngày công báo30/09/2001
Số công báoSố 36
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/2001/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 127/2001/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 127/2001/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu127/2001/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành27/08/2001
       Ngày hiệu lực11/09/2001
       Ngày công báo30/09/2001
       Số công báoSố 36
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/03/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 127/2001/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 127/2001/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại