Quyết định 18/2006/QĐ-UBND

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn và điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức do tỉnh Trà Vinh ban hành

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND tiêu chuẩn điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ công viên chức Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 2450/QĐ-UBND 2018 Danh mục quyết định quy phạm pháp luật Trà Vinh hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 12/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2006/QĐ-UBND tiêu chuẩn điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ công viên chức Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2006/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 23 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Khoản 3, Khoản 4 Mục I - Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tiêu chuẩn và điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức ở ngạch cán sự và tương đương (công chức loại B và viên chức loại B) trở lên lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bộ - Ngành Trung ương tặng bằng khen 03 năm liền, hoặc được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú.

2. Cán bộ, công chức, viên chức ở các ngạch còn lại (công chức loại c, viên chức loại c và Nhân viên thừa hành, phục vụ) lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc Sở - Ngành tỉnh hoặc Chủ tịch UBND huyện - thị xã tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 03 năm liền.

Điều 2.

1. Các bằng khen, danh hiệu được tặng thưởng để tính vào tiêu chuẩn và điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức được tính kể từ ngày 20/01/2005 (ngày Thông tư số 03/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ có hiệu lực thi hành).

2. Việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức nêu tại Khoản 1, Khoản 2 - Điều 1 Quyết định này thực hiện theo Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và Khoản 3, Khoản 4 Mục I - Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Thẩm quyền ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về nâng bậc lương thường xuyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở - Ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện - thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2006
Ngày hiệu lực02/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/12/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2006/QĐ-UBND tiêu chuẩn điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ công viên chức Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2006/QĐ-UBND tiêu chuẩn điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ công viên chức Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Khiêu
       Ngày ban hành23/05/2006
       Ngày hiệu lực02/06/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/12/2018
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 18/2006/QĐ-UBND tiêu chuẩn điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ công viên chức Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2006/QĐ-UBND tiêu chuẩn điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ công viên chức Trà Vinh