Quyết định 18/2007/QĐ-BYT

Quyết định 18/2007/QĐ-BYT ban hành “Quy chế quản lý xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 18/2007/QĐ-BYT Quy chế quản lý xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm đã được thay thế bởi Thông tư 13/2010/TT-BYT hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2007/QĐ-BYT Quy chế quản lý xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm


BỘ Y TẾ
******

Số: 18/2007/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do -Hạnh phúc
**********

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHẾ QUẢN LÝ XÉT NGHIỆM NHANH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH ngày 26 tháng 7 năm 2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế và Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2007/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2007/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2007
Ngày hiệu lực25/03/2007
Ngày công báo10/03/2007
Số công báoTừ số 238 đến số 239
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2007/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 18/2007/QĐ-BYT Quy chế quản lý xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/2007/QĐ-BYT Quy chế quản lý xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/2007/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrịnh Quân Huấn
        Ngày ban hành27/02/2007
        Ngày hiệu lực25/03/2007
        Ngày công báo10/03/2007
        Số công báoTừ số 238 đến số 239
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 18/2007/QĐ-BYT Quy chế quản lý xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2007/QĐ-BYT Quy chế quản lý xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm