Quyết định 18/2012/QĐ-UBND

Quyết định 18/2012/QĐ-UBND sửa đổi Điều 5 Quyết định 760/2007/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải Báo chí tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2012/QĐ-UBND sửa đổi Điều 5 Quyết định 760/2007/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2012/QĐ-UBND

 Yên Bái, ngày 08 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 5 QUYẾT ĐỊNH SỐ 760/2007/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI BÁO CHÍ TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Thực hiện Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giải Báo chí quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 150a/TTr-SNV ngày 07 tháng 6 năm 2012 về việc đề nghị ban hành quyết định nâng mức thưởng giải báo chí tỉnh Yên Bái và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 566/STC-HCSN ngày 11/6/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 5 Quy chế xét tặng Giải Báo chí tỉnh Yên Bái, ban hành kèm theo Quyết định số 760/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái như sau:

Điều 5. Hình thức giải và mức thưởng.

1. Giải Báo chí tỉnh Yên Bái được trao cho 04 loại hình gồm:

a. Báo viết;

b. Báo phát thanh;

c. Báo truyền hình;

d. Ảnh báo chí.

2. Mỗi loại hình báo chí gồm 01 bộ giải thưởng: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải Khuyến khích. Giá trị của các giải thưởng như sau:

a. Giải A: Mỗi giải được thưởng: 5.000.000 đồng;

b. Giải B: Mỗi giải được thưởng: 4.000.000 đồng;

c. Giải C: Mỗi giải được thưởng: 3.000.000 đồng;

d. Giải Khuyến khích: Mỗi giải được thưởng: 2.000.000 đồng.

3. Các tác phẩm đoạt giải Báo chí tỉnh Yên Bái được trao tặng bằng chứng nhận và kèm theo tiền thưởng tương ứng với từng thứ hạng giải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quy chế xét tặng Giải Báo chí tỉnh Yên Bái thực hiện theo qui định tại Quyết định số 760/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh .

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra VB);
- Chánh, phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Hội Nhà báo tỉnh;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Lưu VT, TH, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2012
Ngày hiệu lực18/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2012/QĐ-UBND sửa đổi Điều 5 Quyết định 760/2007/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2012/QĐ-UBND sửa đổi Điều 5 Quyết định 760/2007/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýPhạm Duy Cường
       Ngày ban hành08/06/2012
       Ngày hiệu lực18/06/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 18/2012/QĐ-UBND sửa đổi Điều 5 Quyết định 760/2007/QĐ-UBND

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2012/QĐ-UBND sửa đổi Điều 5 Quyết định 760/2007/QĐ-UBND

           • 08/06/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/06/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực