Quyết định 18-NV

Quyết định 18-NV năm 1965 về việc chia xã Sơn Hà thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai thành hai xã do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18-NV

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 1965

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA XÃ SƠN HÀ THUỘC HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI THÀNH HAI XÃ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ nghị định số 130 –CP ngày 29-9-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ và nghị định bổ sung số 31-CP ngày 20-3-1963;
Căn cứ quyết định số 56-CP ngày 24-4-1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn sự phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Lào Cai;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chia xã Sơn Hà thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai thành hai xã như sau:

- Xã Sơn Hà gồm các thôn Khe Mụ, Làng Chưng, Tả Hà, thôn Trà, An Hồng, An Thắng, An Trà.

- Xã Sơn Hải gồm các thôn Tân Lập, Cánh Địa, Cố Hải, Soi Chát, Đồng Hầm, An Tiền.

Điều 2. Ủy ban hành chính tỉnh Lào Cai và ông Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấc Đắc

 

Thuộc tính văn bản 18-NV
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18-NV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/01/1965
Ngày hiệu lực 03/02/1965
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Download văn bản 18-NV

Lược đồ văn bản

Quyết định 18-NV chia xã Sơn Hà huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai thành 2 xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 18-NV chia xã Sơn Hà huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai thành 2 xã
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18-NV
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Lê Tất Đắc
Ngày ban hành 19/01/1965
Ngày hiệu lực 03/02/1965
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 19/01/1965

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/02/1965

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực