Quyết định 18-QĐ/LBTS-TC-TK

Quyết định 18-QĐ/LBTS-TC-TK năm 1975 ban hành các chế độ và hệ thống hạch toán cho các hợp tác xã nghề cá biển do Tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản - Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê Bộ trưởng - Bộ tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 18-QĐ/LBTS-TC-TK chế độ hệ thống hạch toán hợp tác xã nghề cá biển


BỘ TÀI CHÍNH-TỔNG CỤC THỐNG KÊ-TỔNG CỤC THUỶ SẢN
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18-QĐ/LBTS-TC-TK

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 1975

 

QUYẾT ĐỊNH

LIÊN BỘ TỔNG CỤC THỦY SẢN - BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THỐNG KẾ SỐ 18-QĐ/LBTS-TC-TK NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 1975 VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC CHẾ ĐỘ VÀ HỆ THỐNG HẠCH TOÁN CHO CÁC HỢP TÁC XÃ NGHỀ CÁ BIỂN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUỶ SẢN - BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Quyết định số 156/CP ngày 5-10-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy cuả Tổng cục thuỷ sản;
Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 29 tháng 3 năm 1974 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 72/CP ngày 5 tháng 4 năm 1974 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng cục thống kê;
Căn cứ Nghị định số 02/CP ngày 2 tháng 1 năm 1971 của Hội đồng Chính phủ về việc tổ chức lại hệ thống thông tin kinh tế (chủ yếu là thống nhất thống kê và kế toán) trong các ngành kinh tế quốc dân,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này các chế độ và hệ thống biểu mẫu hạch toán áp dụng cho các hợp tác xã nghề cá biển, bao gồm:

1- Chế độ và biểu mẫu ghi chép ban đầu gồm 22 biểu (từ 01-CT /HTXC đến 22CT/HTXC);

2- Hệ thống tài khoản kế toán gồm 33 tài khoản và 4 tài khoản ngoài bảng tổng kết tài sản (từ số 1 đến 33 và 4 tài khoản ngoài bảng);

3- Hệ thống sổ sách kế toán gồm 21 mẫu (từ số 1-SS/HTXC);

4- Chế độ và biểu mẫu báo cáo thống kê kế toán thống nhất gồm 14 biểu (từ số 1-BB/HTXC đến 14-BB/HTXC),

Điều 2. Tổng cục Thuỷ sản phối hợp cùng Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính và Uỷ ban hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hợp tác xã nghề cá biển thực hiện đầy đủ, đúng đắn các chế độ và hệ thống biểu mẫu hạch toán đã quy định ở Điều 1;

2- Hướng dẫn tổ chức bộ máy hạch toán thống kê kế toán thống nhất, công tác thông tin kinh tế và công tác phân tích hoạt động kinh tế trong nội bộ hợp tác xã nghề cá biển.

Tổng cục thuỷ sản thu thập số liệu hạch toán từ các hợp tác xã nghề cá biển để lập báo cáo thống kê kế toán theo chế độ và biểu mẫu ban hành theo quyết định này (báo cáo này sẽ gửi Tổng cục thống kê và Bộ Tài chính).

Điều 3. Quyết định này thi hành kể từ ngày ký.

Các quy định về chế độ và hệ thống biểu mẫu ghi chép ban đầu, tài khoản kế toán, sổ sách kế toán và báo cáo thống kê kế toán thống nhất do các cấp, các ngành ban hành trước đây cho hợp tác xã nghề cá biển nay không còn hiệu lực.

Điều 4. Các ông chủ tịch Uỷ ban hành chính các tỉnh, thành phố; các ông Vụ trưởng Vụ kế toán; Vụ trưởng vụ Hợp tác xã nghề cá (thuộc Tổng cục thuỷ sản); ông vụ trưởng vụ chế độ kế toán (thuộc Bộ Tài chính); ông Vụ trưởng Vụ hạch toán thống nhất thuộc Tổng cục thống kê) chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nguyễn Hữu Huân
(Đã ký)

Trần Hải Bằng
(Đã ký)

Trịnh Văn Bính
(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18-QĐ/LBTS-TC-TK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18-QĐ/LBTS-TC-TK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/1975
Ngày hiệu lực16/01/1975
Ngày công báo15/04/1975
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18-QĐ/LBTS-TC-TK

Lược đồ Quyết định 18-QĐ/LBTS-TC-TK chế độ hệ thống hạch toán hợp tác xã nghề cá biển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18-QĐ/LBTS-TC-TK chế độ hệ thống hạch toán hợp tác xã nghề cá biển
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18-QĐ/LBTS-TC-TK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuỷ sản, Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê
        Người kýTrịnh Văn Bính, Nguyễn Hữu Huân, Trần Hải Bằng
        Ngày ban hành16/01/1975
        Ngày hiệu lực16/01/1975
        Ngày công báo15/04/1975
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 18-QĐ/LBTS-TC-TK chế độ hệ thống hạch toán hợp tác xã nghề cá biển

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 18-QĐ/LBTS-TC-TK chế độ hệ thống hạch toán hợp tác xã nghề cá biển

            • 16/01/1975

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/04/1975

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/01/1975

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực