Quyết định 1800/QĐ-BCN

Quyết định 1800/QĐ-BCN sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 19 Mục 7 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra và các Vụ chức năng thuộc Bộ Công nghiệp kèm theo Quyết định 1352/QĐ-BCN do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1800/QĐ-BCN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng, Thanh tra,Vụ chức năng Bộ Công nghiệp sửa đổi 1352/QĐ-BCN


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1800/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM B KHOẢN 13 ĐIỀU 19 MỤC 7 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG, THANH TRA VÀ CÁC VỤ CHỨC NĂNG THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1352/QĐ-BCN NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 13 Điều 19 Mục 7 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra và các Vụ chức năng thuộc Bộ Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1352/QĐ-BCN ngày 23 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp như sau:

“b) Thường trực phân ban Việt Nam trong các Uỷ ban hỗn hợp cấp Chính phủ do lãnh đạo Bộ giữ chức Chủ tịch theo bổ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ; thường trực Tổ công tác về thực hiện Công ước Cấm vũ khí hoá học được thành lập theo Quyết định số 76/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ; đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bộ được Chính phủ giao tại Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 về thực hiện Công ước Cấm vũ khí hoá học”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG 
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1800/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1800/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2006
Ngày hiệu lực11/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1800/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 1800/QĐ-BCN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng, Thanh tra,Vụ chức năng Bộ Công nghiệp sửa đổi 1352/QĐ-BCN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1800/QĐ-BCN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng, Thanh tra,Vụ chức năng Bộ Công nghiệp sửa đổi 1352/QĐ-BCN
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1800/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýHoàng Trung Hải
       Ngày ban hành11/07/2006
       Ngày hiệu lực11/07/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 1800/QĐ-BCN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng, Thanh tra,Vụ chức năng Bộ Công nghiệp sửa đổi 1352/QĐ-BCN

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1800/QĐ-BCN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng, Thanh tra,Vụ chức năng Bộ Công nghiệp sửa đổi 1352/QĐ-BCN

        • 11/07/2006

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 11/07/2006

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực