Quyết định 1809/QĐ-UBND

Quyết định 1809/QĐ-UBND năm 2016 về công nhận xã Tân Quang huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang là đô thị loại V

Nội dung toàn văn Quyết định 1809/QĐ-UBND công nhận xã Tân Quang huyện Bắc Quang là đô thị loại V Hà Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1809/QĐ-UBND

Giang, ngày 11 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ TÂN QUANG HUYỆN BẮC QUANG LÀ ĐÔ THỊ LOẠI V

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

n cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII - Kỳ họp thứ hai;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận xã Tân Quang huyện Bắc Quang là đô thị loại V.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Như Điều 2;
- Cổng thông tin điện tử tnh;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT, CV NCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1809/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1809/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2016
Ngày hiệu lực11/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1809/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1809/QĐ-UBND công nhận xã Tân Quang huyện Bắc Quang là đô thị loại V Hà Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1809/QĐ-UBND công nhận xã Tân Quang huyện Bắc Quang là đô thị loại V Hà Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1809/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành11/08/2016
        Ngày hiệu lực11/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1809/QĐ-UBND công nhận xã Tân Quang huyện Bắc Quang là đô thị loại V Hà Giang 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1809/QĐ-UBND công nhận xã Tân Quang huyện Bắc Quang là đô thị loại V Hà Giang 2016

            • 11/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực