Quyết định 183/2005/QĐ-UBND

Quyết định 183/2005/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục bảo lãnh vốn vay cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng trong Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 183/2005/QĐ-UBND trình tự, thủ tục bảo lãnh vốn vay đã được thay thế bởi Quyết định 11/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban Chủ tịch Ủy ban Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 15/05/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 183/2005/QĐ-UBND trình tự, thủ tục bảo lãnh vốn vay


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 183/2005/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 01 tháng 9 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BẢO LÃNH VỐN VAY CHO CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG KHU LIÊN HỢP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2003;
- Căn cứ Nghị quyết số 40/2005/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 29/7/2005 về việc chấp thuận chủ trương cho Ủy ban nhân dân tỉnh bảo lãnh vốn vay của một số doanh nghiệp đã đầu tư vào Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương;
- Xét đề nghị của sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định trình tự, thủ tục bảo lãnh vốn vay cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng trong Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương”.

Điều 2: Căn cứ quyết định này Sở Tài chính, Ban QLDA Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương, các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng trong Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương triển khai thực hiện.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở tài chính, Giám đốc Ban QLDA Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương, Giám đốc các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng trong Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT HĐND (báo cáo)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Lợi

 

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BẢO LÃNH VỐN VAY CHO CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG KHU LIÊN HỢP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG.
(Ban hành kèm theo quyết định số 183/2005/QĐ-UBND ngày 01/9/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương).

1- Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng trong Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương làm đơn xin được bảo lãnh vốn vay đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng trong Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương theo mẫu quy định.

2- Ban Quản lý dự án Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương xác nhận tổng số tiền đền bù đất đai và xây dựng các công trình tạo lực của doanh nghiệp đã thanh toán theo hợp đồng đến thời điểm doanh nghiệp xin bảo lãnh vốn vay và số tiền doanh nghiệp đề nghị xin bảo lãnh để vay vốn.

3 - Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tiếp nhận đơn xin bảo lãnh của doanh nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc bảo lãnh vốn vay cho doanh nghiệp.

4 - Ban Quản lý dự án Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp được bảo lãnh vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích. Khi dự án được phê duyệt, trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp thì Ban Quản lý dự án Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương phải báo cáo sở Tài chính để sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh phát hành thông báo hết thời hiệu bảo lãnh đến đơn vị nhận bảo lãnh, đồng thời thu hồi giấy bảo lãnh trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp.

Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương, Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng trong Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương làm đơn xin được bảo lãnh vốn vay đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng trong Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương khi lập thủ tục bảo lãnh vốn vay phải thực hiện theo quy định này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 183/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu183/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2005
Ngày hiệu lực01/09/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 183/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 183/2005/QĐ-UBND trình tự, thủ tục bảo lãnh vốn vay


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 183/2005/QĐ-UBND trình tự, thủ tục bảo lãnh vốn vay
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu183/2005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Văn Lợi
        Ngày ban hành01/09/2005
        Ngày hiệu lực01/09/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 183/2005/QĐ-UBND trình tự, thủ tục bảo lãnh vốn vay

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 183/2005/QĐ-UBND trình tự, thủ tục bảo lãnh vốn vay