Quyết định 184/QĐ-UB

Quyết định 184/QĐ-UB năm 1997 quy định mức thu phí qua cầu treo Phố Ràng, Việt Tiến, Bắc Cuông thuộc huyện Bảo Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết định 184/QĐ-UB năm 1997 quy định mức thu phí qua cầu treo Phố Ràng đã được thay thế bởi Quyết định 21/2006/QĐ-UBND bãi bỏ quy định thu phí qua cầu treo Bắc Cuông thuộc và được áp dụng kể từ ngày 13/03/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 184/QĐ-UB năm 1997 quy định mức thu phí qua cầu treo Phố Ràng


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 184/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 28 tháng 8 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU PHÍ QUA CẦU TREO PHỐ RÀNG, VIỆT TIẾN, BẮC CUÔNG THUỘC HUYỆN BẢO YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Cân cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 05/7/1997 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa II - kỳ họp thứ 6 và Công văn số 48/CV-HĐND ngày 27/8/1997 của Thường trực HĐND tỉnh;

Xét đề nghị của UBND huyện Bảo Yên tại Tờ trình số 666/TT-UB ngày 18/7/1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức thu phí qua cầu treo Phố Ràng, Việt Tiến, Bắc Cuông thuộc huyện Bảo Yên như sau:

a) Mức thu:

- Ô tô con (6 chỗ ngồi chở xuống): 5.000 đ/lượt.

- Xe trâu, xe bò: 4.000 đ/lượt.

- Xe máy: 1.000 đ/lượt.

- Xe đạp và ngựa: 500đ/lượt.

(người đi bộ miễn không thu tiền)

b) Cơ quan thu: UBND xã, thị trấn.

c) Chứng từ thu: Cục thuế phát hành.

d) Quản lý và sử dụng: Nộp ngân sách 100%, ngân sách xã, thị trấn hưởng 100%.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính cùng với Cục thuế và UBND huyện Bảo Yên hướng dẫn, tổ chức quản lý và thu phí theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 184/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu184/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/1997
Ngày hiệu lực28/08/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/03/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 184/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 184/QĐ-UB năm 1997 quy định mức thu phí qua cầu treo Phố Ràng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 184/QĐ-UB năm 1997 quy định mức thu phí qua cầu treo Phố Ràng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu184/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýNguyễn Đức Thăm
       Ngày ban hành28/08/1997
       Ngày hiệu lực28/08/1997
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/03/2006
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 184/QĐ-UB năm 1997 quy định mức thu phí qua cầu treo Phố Ràng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 184/QĐ-UB năm 1997 quy định mức thu phí qua cầu treo Phố Ràng