Quyết định 62/2006/QĐ-UBND

Quyết định 62/2006/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành từ quý III năm 1996 đến quý III năm 2005 liên quan đến pháp luật dân sự hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 62/2006/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản pháp luật dân sự Lào Cai hết hiệu lực


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2006/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND VÀ UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH TỪ QUÝ III NĂM 1996 ĐẾN QUÝ III NĂM 2005 LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT DÂN SỰ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg ngày 13/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật dân sự;

Căn cứ Quyết định số 1985/2005/QĐ-BTP ngày 03/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg ngày 13/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật dân sự:

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp Luật do HĐND và UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ quý III năm 1996 đến quý III năm 2005 liên quan đến pháp luật dân sự hết hiệu lực thi hành, gồm 147 văn bản:

Trong đó:

+ 02 Nghị quyết;

+ 04 Chỉ thị;

+ 141 Quyết định.

(Có danh mục kèm theo)

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

 

 

TM. UBND TỈNH L ÀO CAI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Kim

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2006
Ngày hiệu lực28/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 62/2006/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản pháp luật dân sự Lào Cai hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 62/2006/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản pháp luật dân sự Lào Cai hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu62/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýNguyễn Ngọc Kim
       Ngày ban hành18/07/2006
       Ngày hiệu lực28/07/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 62/2006/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản pháp luật dân sự Lào Cai hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/2006/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản pháp luật dân sự Lào Cai hết hiệu lực

           • 18/07/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/07/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực