Quyết định 233/QĐ-UB

Quyết định 233/QĐ-UB năm 2001 bổ sung hệ số một số đường phố để tỉnh tiền sử dụng đất tại thị xã Lào Cai

Quyêt định 233/QĐ-UB 2001 bổ sung hệ số một số đường phố để tỉnh tiền sử dụng đất Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 68/2005/QĐ-UB thu tiền sử dụng đất Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 23/02/2005.

Nội dung toàn văn Quyêt định 233/QĐ-UB 2001 bổ sung hệ số một số đường phố để tỉnh tiền sử dụng đất Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 233/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 16 tháng 7 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG HỆ SỐ MỘT SỐ ĐƯỜNG PHỐ ĐỂ TỈNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ XÃ LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật đất đai ban hành ngày 14/7/1993;

Căn cứ vào Nghị định số 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về ban hành quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị;

Căn cứ vào khung giá các loại đất ban hành tại Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính Phủ;

Căn cứ vào QĐ số 470/QĐ-UB ngày 01/12/1994 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thu tiền sử dụng đất;

Xét đề nghị của ban chỉ đạo chính sách nhà ở, đất ở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quyết định bổ sung hệ số một số đường phố tại thị xã Lào Cai "có bảng phân loại kèm theo".

Điều 2. Giao cho ban chỉ đạo chính sách nhà ở, đất ở cùng các ngành có liên quan hướng dẫn chi tiết quyết định này.

Điều 3. Quyết định này nhằm để triển khai thực hiện QĐ số 470/QĐ-UB ngày 01/12/1994 và văn bản bổ sung số 88/UB ngày 11/02/1995 của UBND tỉnh Lào Cai.

Trong quá trình thực hiện ban chỉ đạo chính sách đất ở, nhà ở phản ánh kịp thời về UBND tỉnh về những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc để kịp thời bổ sung cho hoàn chỉnh.

Điều 4. Các ông chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Tài chính vật giá; Địa chính; Cục trưởng cục thuế; Chủ tịch UBND thị xã Lào Cai; Giám đốc các sở, ban ngành, Đoàn thể và các đơn vị cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Lộng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 233/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu233/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2001
Ngày hiệu lực16/07/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/07/2006
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 233/QĐ-UB

Lược đồ Quyêt định 233/QĐ-UB 2001 bổ sung hệ số một số đường phố để tỉnh tiền sử dụng đất Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyêt định 233/QĐ-UB 2001 bổ sung hệ số một số đường phố để tỉnh tiền sử dụng đất Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu233/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Quốc Lộng
        Ngày ban hành16/07/2001
        Ngày hiệu lực16/07/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/07/2006
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyêt định 233/QĐ-UB 2001 bổ sung hệ số một số đường phố để tỉnh tiền sử dụng đất Lào Cai

          Lịch sử hiệu lực Quyêt định 233/QĐ-UB 2001 bổ sung hệ số một số đường phố để tỉnh tiền sử dụng đất Lào Cai