Quyết định 1847/2002/QĐ-UB

Quyết định 1847/2002/QĐ-UB về điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1847/2002/QĐ-UB mức đóng Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 1428/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ văn bản Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 11/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 1847/2002/QĐ-UB mức đóng Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên Thừa Thiên Huế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1847/2002/QĐ-UB

Huế, ngày 15 tháng 7 năm 2002

 

QUVẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH, SINH VIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HDND và UBND ngày 21/4/1994;

- Căn cứ Nghị định 299/HĐBT ngày l5/8/1992 của Hội Đồng Bộ Trưởng (nay là Chính Phủ) về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế ;

- Theo đề nghị của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính - Vật giá, Đại học Huế và Bảo hiểm y tế tỉnh tại Tờ trình số 01/LSTC-GD-YT-BHYT ngày 2/7/2002,

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên được qui định tại Quyết định số 1951/QĐ-UB ngày 02/8/2000 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2002-2003, như sau:

1-Mức đóng Bảo hiểm y tế nội trú và chăm sóc sức khỏe ban đầu:

-Học sinh phổ thông thuộc thành phố Huế : 25.000 đồng/người/năm.

-Học sinh phổ thông thuộc các xã miền núi: 16.000 đồng/người/năm.

-Học sinh phổ thông các vùng còn lại: 20.000 đồng/người/năm.

-Sinh viên các trường Đại học,Cao đẳng, học sinh các trường Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề: 40.000 đồng/người/năm.

2- Mức đóng Bảo hiểm y tế toàn diện ( khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú và chăm sóc sức khỏe ban đầu ): 65.000 đồng/người/năm, nhưng phải đảm bảo tỷ lệ trên 50% học sinh, sinh viên của trường tham gia.

ĐIỀU 2: -Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các nội dung khác của Quyết định số 1951/QĐ-UB ngày 02/8/2000 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế không thay đổi.

ĐIỀU 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh , Giám đốc Sở Y tế , Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Huế, Giám Đốc Bảo hiểm Y tế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-Như điều 3.
-TVTU.
-TTHĐND tỉnh.
-CT,PCT UBND tỉnh.
-Lưu VT, XH, TC.

TM/UBND TỈNH THƯA THIÊN HUẾ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Viết Xê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1847/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1847/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2002
Ngày hiệu lực15/07/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1847/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1847/2002/QĐ-UB mức đóng Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1847/2002/QĐ-UB mức đóng Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1847/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Viết Xê
        Ngày ban hành15/07/2002
        Ngày hiệu lực15/07/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1847/2002/QĐ-UB mức đóng Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1847/2002/QĐ-UB mức đóng Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên Thừa Thiên Huế