Quyết định 1848/QĐ-UBND

Quyết định 1848/QĐ-UBND năm 2011 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài của thành phố Cần Thơ

Quyết định 1848/QĐ-UBND năm 2011 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được thay thế bởi Quyết định 1460/QĐ-UBND 2012 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 15/06/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 1848/QĐ-UBND năm 2011 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1848/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 03 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO TỔ CHỨC TRONG NƯỚC, CƠ SỞ TÔN GIÁO, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét Công văn số 838/STNMT-VPĐKQSDĐ ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Sử, Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài và đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Sử chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, hủy bỏ Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và ông Nguyễn Văn Sử có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT. HĐND thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- VP UBND thành phố (3B);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu VT, PH

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
Nguyễn Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1848/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1848/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2011
Ngày hiệu lực03/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/06/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1848/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1848/QĐ-UBND năm 2011 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1848/QĐ-UBND năm 2011 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1848/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýNguyễn Thanh Sơn
       Ngày ban hành03/08/2011
       Ngày hiệu lực03/08/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/06/2012
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1848/QĐ-UBND năm 2011 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1848/QĐ-UBND năm 2011 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất