Quyết định 923/QĐ-UBND

Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2011 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài do thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2011 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được thay thế bởi Quyết định 1848/QĐ-UBND năm 2011 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được áp dụng kể từ ngày 03/08/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2011 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 923/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 09 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO TỔ CHỨC TRONG NƯỚC, CƠ SỞ TÔN GIÁO, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét Công văn số 366/STNMT-VPĐKQSDĐ ngày 07 tháng 4 năm 2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho ông Nguyễn Minh Thế, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài và đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian chờ bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Ông Nguyễn Minh Thế chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

Quyết định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và ông Nguyễn Minh Thế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 923/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu923/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2011
Ngày hiệu lực09/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 923/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2011 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2011 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu923/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrần Thanh Mẫn
        Ngày ban hành09/04/2011
        Ngày hiệu lực09/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2011 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2011 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất