Quyết định 1850/QĐ-UB-KT

Quyết định 1850/QĐ-UB-KT năm 1996 quy định tạm thời về việc di chuyển xử lý phế liệu trong khu chế xuất ra ngoài và việc mua hàng hóa thực phẩm từ ngoài đưa vào phục vụ các xí nghiệp trong khu chế xuất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 1850/QĐ-UB-KT quy định tạm thời di chuyển xử lý phế liệu khu chế xuất ra ngoài mua hàng hóa thực phẩm phục vụ khu chế xuất đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 1850/QĐ-UB-KT quy định tạm thời di chuyển xử lý phế liệu khu chế xuất ra ngoài mua hàng hóa thực phẩm phục vụ khu chế xuất


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1850/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày  03 tháng 4 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC DI CHUYỂN XỬ LÝ PHẾ LIỆU TRONG KHU CHẾ XUẤT RA NGOÀI VÀ VIỆC MUA HÀNG HÓA THỰC PHẨM TỪ NGOÀI ĐƯA VÀO PHỤC VỤ CÁC XÍ NGHIỆP TRONG KHU CHẾ XUẤT.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;
Căn cứ Nghị định 322/HĐBT ngày 19/10/1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quy chế Khu chế xuất tại Việt Nam;
Căn cứ kết quả cuộc họp giữa Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh và đại diện Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế ngày 02/02/1996;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Ban hành quy định tạm thời về việc di chuyển xử lý phế liệu trong các Khu chế xuất đưa ra ngoài và việc mua hàng hóa thực phẩm từ ngoài đưa vào các Khu chế xuất.

Điều 2.- Quy định tạm thời này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Hải quan thành phố, Cục trưởng Cục Thuế Công thương nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố, Giám đốc Sở Thương mại, Sở Giao thông công chánh, Giám đốc Sở Khoa học- Công nghệ và Môi trường, Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác và Đầu tư thành phố, Giám đốc Công ty Dịch vụ công cộng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố và Thủ trưởng các Sở Ngành liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Châu

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ VIỆC DI CHUYỂN XỬ LÝ PHẾ LIỆU TRONG CÁC KHU CHẾ XUẤT ĐƯA RA NGOÀI VÀ HÀNG HÓA THỰC PHẨM TỪ NGOÀI ĐƯA VÀO CÁC KHU CHẾ XUẤT.

(Ban hành kèm theo QĐ số 1850/QĐ-UB-KT ngày 03/4/1996 của UBND thành phố)

I- VỀ VIỆC DI CHUYỂN XỬ LÝ PHẾ LIỆU TRONG CÁC KHU CHẾ XUẤT ĐƯA RA NGOÀI :

1- Giao Công ty Dịch vụ công cộng thành phố phụ trách việc tiếp nhận, vận chuyển, xử lý các loại phế liệu từ trong các Khu chế xuất đưa ra ngoài nhưng phải đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường ở thành phố.

2- Công ty Dịch vụ công cộng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Môi trường và các đơn vị hữu quan để có biện pháp xử lý thích hợp với từng chủng loại phế liệu cụ thể.

3- Các phế liệu, phế phẩm từ các xí nghiệp trong Khu chế xuất được giao thẳng cho Công ty Dịch vụ công cộng, Công ty chỉ cần ghi vào phiếu in sẵn, lấy xác nhận của Ban Quản lý các Khu chế xuất là được vận chuyển ra ngoài. Xe chở phế liệu chỉ phải chịu sự kiểm tra của Hải quan Khu chế xuất là hoàn tất thủ tục đưa phế liệu ra khỏi Khu chế xuất đi đến điểm xử lý.

4- Giá cả dịch vụ vận chuyển xử lý phế liệu do Công ty Dịch vụ công cộng tính toán trên cơ sở thỏa thuận với các xí nghiệp trong Khu chế xuất.

5- Phế liệu các loại đưa ra ngoài đều được miễn thuế.

II- VỀ VIỆC MUA HÀNG HÓA THỰC PHẨM TỪ NGOÀI ĐƯA VÀO PHỤC VỤ CÁC XÍ NGHIỆP TRONG KHU CHẾ XUẤT :

1- Cho phép mỗi xí nghiệp trong Khu chế xuất được trực tiếp mua trên thị trường thành phố các loại hàng hóa, lương thực thực phẩm, văn phòng phẩm, phụ tùng phục vụ cho sinh hoạt và điều hành của xí nghiệp mình.

(Không thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu).

2- Về thủ tục : các xí nghiệp phải lập sổ mua hàng do Ban Quản lý các Khu chế xuất thành phố phát hành và chứng nhận. Khi mua hàng đưa vào Khu chế xuất chỉ phải chịu sự kiểm tra của Hải quan tại cổng Khu chế xuất.

3- Hải quan Khu chế xuất có trách nhiệm theo dõi hướng dẫn và kiểm tra việc nhập hàng thuộc loại nói trên vào Khu chế xuất theo đúng mục đích sử dụng đã nêu.

Các quy định trên đây có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.-

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1850/QĐ-UB-KT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1850/QĐ-UB-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/1996
Ngày hiệu lực03/04/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1850/QĐ-UB-KT

Lược đồ Quyết định 1850/QĐ-UB-KT quy định tạm thời di chuyển xử lý phế liệu khu chế xuất ra ngoài mua hàng hóa thực phẩm phục vụ khu chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1850/QĐ-UB-KT quy định tạm thời di chuyển xử lý phế liệu khu chế xuất ra ngoài mua hàng hóa thực phẩm phục vụ khu chế xuất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1850/QĐ-UB-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Minh Châu
        Ngày ban hành03/04/1996
        Ngày hiệu lực03/04/1996
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1850/QĐ-UB-KT quy định tạm thời di chuyển xử lý phế liệu khu chế xuất ra ngoài mua hàng hóa thực phẩm phục vụ khu chế xuất

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1850/QĐ-UB-KT quy định tạm thời di chuyển xử lý phế liệu khu chế xuất ra ngoài mua hàng hóa thực phẩm phục vụ khu chế xuất