Quyết định 187/2006/QĐ-UBND

Quyết định 187/2006/QĐ-UBND về việc nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác tại Trạm Y tế phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 187/2006/QĐ-UBND nâng mức phụ cấp cán bộ, viên chức công tác tại Trạm Y tế phường - xã, thị trấn thành phố Hồ Chí Minh


UỶ BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 187/2006/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 187/2006/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CÔNG TÁC TẠI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 9 về nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác tại Trạm Y tế phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố;
Xét đề nghị của Liên Sở Nội vụ - Sở Y tế - Sở Tài chính tại Tờ trình số 1337/TTLS-TC-YT ngày 14 tháng 11 năm 2006 về nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác tại Trạm Y tế phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố và Tờ trình số 830/TTr-SNV ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác tại Trạm Y tế phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố như sau:

1. Bác sĩ, Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân y tế cộng đồng công tác tại xã, thị trấn mức phụ cấp 800.000 đồng/người/tháng; tại phường 600.000 đồng/người/tháng.

2. Y sĩ, Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên trung cấp công tác tại xã, thị trấn mức phụ cấp 400.000 đồng/người/tháng; tại phường 300.000 đồng/người/tháng.

3. Y tá và nhân viên khác công tác tại xã, thị trấn mức phụ cấp 300.000 đồng/người/tháng; tại phường 200.000 đồng/người/tháng.

4. Đối tượng được hưởng phụ cấp: Cán bộ, viên chức công tác tại Trạm Y tế phường - xã, thị trấn trong chỉ tiêu biên chế được giao.

5. Thời gian thực hiện: áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn thực hiện Quyết định này và phân bổ kinh phí cho các Trung tâm Y tế quận - huyện để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 187/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu187/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2006
Ngày hiệu lực08/01/2007
Ngày công báo15/01/2007
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 187/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 187/2006/QĐ-UBND nâng mức phụ cấp cán bộ, viên chức công tác tại Trạm Y tế phường - xã, thị trấn thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 187/2006/QĐ-UBND nâng mức phụ cấp cán bộ, viên chức công tác tại Trạm Y tế phường - xã, thị trấn thành phố Hồ Chí Minh
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu187/2006/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
    Người kýNguyễn Thành Tài
    Ngày ban hành29/12/2006
    Ngày hiệu lực08/01/2007
    Ngày công báo15/01/2007
    Số công báoSố 7
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật18 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 187/2006/QĐ-UBND nâng mức phụ cấp cán bộ, viên chức công tác tại Trạm Y tế phường - xã, thị trấn thành phố Hồ Chí Minh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 187/2006/QĐ-UBND nâng mức phụ cấp cán bộ, viên chức công tác tại Trạm Y tế phường - xã, thị trấn thành phố Hồ Chí Minh