Quyết định 1886/QĐ-UBND

Quyết định 1886/QĐ-UBND về chấm dứt hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và chính sách tinh giản biên chế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1886/QĐ-UBND chấm dứt hoạt động Ban chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy chính sách tinh giản biên chế


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1886/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 580/TTr-SNV ngày 17 tháng 4 năm 2009 về chấm dứt hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và chính sách tinh giản biên chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chấm dứt hoạt động Ban chỉ đạo và 02 Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế (theo Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2007 và Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế, bảo đảm đúng chế độ và tiến độ thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT/TU; TT/HĐND.TP;             
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Sở Nội vụ (2b);
- VPUB: các PVP; 
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (VX/Nh) MH.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1886/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1886/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/04/2009
Ngày hiệu lực30/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1886/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1886/QĐ-UBND chấm dứt hoạt động Ban chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy chính sách tinh giản biên chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1886/QĐ-UBND chấm dứt hoạt động Ban chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy chính sách tinh giản biên chế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1886/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành30/04/2009
        Ngày hiệu lực30/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1886/QĐ-UBND chấm dứt hoạt động Ban chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy chính sách tinh giản biên chế

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1886/QĐ-UBND chấm dứt hoạt động Ban chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy chính sách tinh giản biên chế

             • 30/04/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/04/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực