Quyết định 1891/QĐ-CTUBND

Quyết định 1891/QĐ-CTUBND năm 2008 thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1891/QĐ-CTUBND năm 2008 thành lập Ban Thi đua Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1891/QĐ-CTUBND

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 04/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 481/UBND ngày 04/9/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giảm biên chế của Sở Nội vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ.

Ban Thi đua - Khen thưởng là cơ quan tương đương Chi cục trực thuộc Sở, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Ban Thi đua - Khen thưởng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nội vụ và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thuộc Bộ Nội vụ.

Điều 2. Ban Thi đua - Khen thưởng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng do UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Thi đua - Khen thưởng;

- Hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với nội dung Quyết định này.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ, ngành Trung ương đặt tại tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1891/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1891/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2008
Ngày hiệu lực08/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1891/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 1891/QĐ-CTUBND năm 2008 thành lập Ban Thi đua Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1891/QĐ-CTUBND năm 2008 thành lập Ban Thi đua Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1891/QĐ-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Văn Thiện
        Ngày ban hành08/09/2008
        Ngày hiệu lực08/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1891/QĐ-CTUBND năm 2008 thành lập Ban Thi đua Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1891/QĐ-CTUBND năm 2008 thành lập Ban Thi đua Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ Bình Định

            • 08/09/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/09/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực