Quyết định 1896/QĐ-UBND

Quyết định 1896/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 1 Quyết định 2709/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1896/QĐ-UBND điều chỉnh quyết định 2709/QĐ-UBND giao chỉ tiêu vốn Vĩnh Long 2016


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1896/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2709/QĐ-UBND NGÀY 21/12/2015 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2016

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, kỳ họp lần thứ 02 về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1, vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản của Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VIII, kỳ họp lần thứ 15 về việc dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2016; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016, như sau:

ĐVT: Triệu đồng.

STT

Nguồn vốn

Kế hoạch vốn đâu năm 2016

Kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung năm 2016 (lần 1)

Tăng (+)

Giảm (-)

 

Tổng số

2.359.724

2.891.986,096

+ 532.262,096

1

Nguồn cân đối từ ngân sách tỉnh

377.954

377.954

-

2

Nguồn thu từ tiền sử dụng đất

63.470

63.470

-

3

Nguồn Xổ số kiến thiết

780.000

818.500

+ 38.500

4

Nguồn vượt thu XSKT năm 2014

50.000

50.000

 

5

Nguồn vượt thu cân đối ngân sách tỉnh năm 2015

-

20.000

+ 20.000

6

Nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2015

-

306.190

+ 306.190

7

Nguồn do Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long tài trợ nộp vào ngân sách Nhà nước

633.000

609.000

- 24.000

8

Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi

200.000

200.000

-

9

Nguồn vốn bán 30% nền sinh lợi trên cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ

-

93.572,346

+ 93.572,346

10

Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu

255.300

196.300

- 59.000

11

Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

-

113.000

+ 113.000

12

Nguồn vốn nước ngoài (ODA)

-

44.000

+ 44.000

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cụ thể cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện và hoàn thành giải ngân theo đúng thời hạn quy định.

Riêng vốn quy hoạch; vốn thực hiện dự án hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai chuyển sang nguồn vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản, giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, huyện thực hiện cấp phát theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1896/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1896/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2016
Ngày hiệu lực25/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1896/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1896/QĐ-UBND điều chỉnh quyết định 2709/QĐ-UBND giao chỉ tiêu vốn Vĩnh Long 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1896/QĐ-UBND điều chỉnh quyết định 2709/QĐ-UBND giao chỉ tiêu vốn Vĩnh Long 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1896/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLê Quang Trung
        Ngày ban hành25/08/2016
        Ngày hiệu lực25/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1896/QĐ-UBND điều chỉnh quyết định 2709/QĐ-UBND giao chỉ tiêu vốn Vĩnh Long 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1896/QĐ-UBND điều chỉnh quyết định 2709/QĐ-UBND giao chỉ tiêu vốn Vĩnh Long 2016

            • 25/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực