Quyết định 19/1999/QĐ.UB

Quyết định 19/1999/QĐ.UB về chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo nghề từ Sở Giáo dục - đào tạo sang Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai

Quyết định 19/1999/QĐ.UB chuyển giao quản lý đào tạo nghề từ Sở Giáo dục sang Sở Lao động đã được thay thế bởi Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản tỉnh Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 27/04/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/1999/QĐ.UB chuyển giao quản lý đào tạo nghề từ Sở Giáo dục sang Sở Lao động


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/1999/QĐ.UB

Lào Cai, ngày 25 tháng 01 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SANG SỞ LAO ĐỘNG - TBXH TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 67/1998/QĐ-TTg ngày 26/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 178/TT-TCCP ngày 04/6/1998 của Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ, hướng dẫn việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo nghề từ Bộ Giáo dục - Đào tạo sang Bộ Lao động – TBXH;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo nghề từ Sở Giáo dục - đào tạo sang Sở Lao động - TBXH tỉnh.

- Từ ngày 01/01/1999 tất cả các trường, các trung tâm và cơ quan hoạt động đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Lào Cai đều chịu sự quản lý Nhà nước về đào tạo nghề của Sở Lao động - TBXH tỉnh.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệm bàn giao cho Giám đốc Sở Lao động - TBXH tỉnh: Các nhiệm vụ cụ thể về quản lý Nhà nước, hồ sơ, tài liệu, dự án, kinh phí, cán bộ, trường lớp đào tạo nghề theo đúng quy định của Chính phủ.

- Trưởng Ban Tổ chức chính quyền được UBND tỉnh ủy quyền chủ trì việc bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo nghề.

Điều 3. Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động - TBXH tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quý Đăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/1999/QĐ.UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/1999/QĐ.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/1999
Ngày hiệu lực25/01/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/1999/QĐ.UB

Lược đồ Quyết định 19/1999/QĐ.UB chuyển giao quản lý đào tạo nghề từ Sở Giáo dục sang Sở Lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/1999/QĐ.UB chuyển giao quản lý đào tạo nghề từ Sở Giáo dục sang Sở Lao động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/1999/QĐ.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Quý Đăng
        Ngày ban hành25/01/1999
        Ngày hiệu lực25/01/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 19/1999/QĐ.UB chuyển giao quản lý đào tạo nghề từ Sở Giáo dục sang Sở Lao động

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/1999/QĐ.UB chuyển giao quản lý đào tạo nghề từ Sở Giáo dục sang Sở Lao động