Quyết định 19/2008/QĐ-UBND

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND về chuyển đổi Phòng Công chứng số I tỉnh Kon Tum sang đơn vị sự nghiệp công lập

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2008/QĐ-UBND chuyển Phòng Công chứng số I sang đơn vị sự nghiệp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2008/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 20 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ I TỈNH KON TUM SANG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng, ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển đổi Phòng Công chứng số I tỉnh Kon Tum sang đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp.

Phòng Công chứng số I tỉnh Kon Tum có chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi toàn tỉnh (trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản và bất động sản), công chứng di chúc, văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản từ chối nhận di sản, nhận lưu giữ di chúc và các việc khác theo quy định của pháp luật.

Phòng Công chứng số I tỉnh Kon Tum có trụ sở, con dấu (thực hiện theo quy định về mẫu dấu của Bộ Công an) và tài khoản riêng.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế.

Phòng Công chứng số I tỉnh Kon Tum có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các Công chứng viên và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ giúp việc.

Biên chế của Phòng Công chứng số I thuộc biên chế sự nghiệp do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản hiện hành, xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Phòng Công chứng số I tỉnh Kon Tum.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng Phòng Công chứng số I tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 13/2001/QĐ-UB ngày 05/4/2001 của UBND tỉnh Kon Tum về việc đổi tên cơ quan công chứng./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2008
Ngày hiệu lực20/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2008/QĐ-UBND chuyển Phòng Công chứng số I sang đơn vị sự nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 19/2008/QĐ-UBND chuyển Phòng Công chứng số I sang đơn vị sự nghiệp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu19/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýHà Ban
       Ngày ban hành20/05/2008
       Ngày hiệu lực20/05/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 19/2008/QĐ-UBND chuyển Phòng Công chứng số I sang đơn vị sự nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2008/QĐ-UBND chuyển Phòng Công chứng số I sang đơn vị sự nghiệp

           • 20/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực