Quyết định 13/2001/QĐ-UB

Quyết định 13/2001/QĐ-UB về đổi tên Phòng Công chứng Nhà nước số I tỉnh Kon Tum thành Phòng Công chứng số I tỉnh Kon Tum

Quyết định số 13/2001/QĐ-UB ngày 05/4/2001 đổi tên Phòng Công chứng số I đã được thay thế bởi Quyết định 19/2008/QĐ-UBND chuyển Phòng Công chứng số I sang đơn vị sự nghiệp và được áp dụng kể từ ngày 20/05/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định số 13/2001/QĐ-UB ngày 05/4/2001 đổi tên Phòng Công chứng số I


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2001/QĐ-UB

Kon Tum, ngày 05 tháng 4 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CƠ QUAN CÔNG CHỨC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Điều 41, Luật tổ chức HĐND&UBND ngày 21-6-1994;

Căn cứ nghị định số 75/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08-12-2000 về công chứng, chứng thực;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Tư pháp và Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh Kon Tum;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay đổi tên Phòng Công chứng Nhà nước số I tỉnh Kon Tum thành Phòng Công chứng số I tỉnh Kon Tum.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Công chứng số I thực hiện theo quy định tại Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8-12-2000 của Chình phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Điều 3: Các ông, bà: Chánh văn phòng HĐND&UBND tỉnh; Trưởng ban TCCQ tỉnh; Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan; Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng phòng Công chứng số I chịu trách nhiệm thi hành quyết lịnh này.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 71/QĐ-UB ngày 21-8-1996 của UBND tỉnh về việc chuyển Phòng Công chứng Nhà nước số I trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh về trực thuộc Sở Tư pháp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ tư pháp(t/d)
- TT Tỉnh uỷ (t/d)
- TT HĐND tỉnh (t/d)
- NHư điều 3 (t/h)
- Lưu

TM. UBND TỈNH KON TUM
CHỦ TỊCH

Y Vêng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2001
Ngày hiệu lực20/04/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/05/2008
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định số 13/2001/QĐ-UB ngày 05/4/2001 đổi tên Phòng Công chứng số I


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 13/2001/QĐ-UB ngày 05/4/2001 đổi tên Phòng Công chứng số I
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýY Vêng
        Ngày ban hành05/04/2001
        Ngày hiệu lực20/04/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/05/2008
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 13/2001/QĐ-UB ngày 05/4/2001 đổi tên Phòng Công chứng số I

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 13/2001/QĐ-UB ngày 05/4/2001 đổi tên Phòng Công chứng số I