Quyết định 19/2008/QĐ-UBND

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu năm 2008, lần I do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu năm 2008, lần I đã được thay thế bởi Quyết định 924/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bạc Liêu và được áp dụng kể từ ngày 13/06/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2008/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu năm 2008, lần I


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 19/2008/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2008, LẦN I

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 11 về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2008 tỉnh Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 103/TTr-SKH ngày 02 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu năm 2008, lần I như sau:

1. Tổng nguồn vốn đầu tư: 712.386 triệu đồng, bao gồm:

a) Vốn chi đầu tư phát triển: 656.700 triệu đồng;

b) Vốn chi sự nghiệp: 55.686 triệu đồng.

Tăng 68.278 triệu đồng so với kế hoạch đầu năm, gồm các nguồn:

- Trung ương bổ sung cho Trụ sở Đoàn ĐBQH: 650 triệu đồng;

- Tạm ứng NS Trung ương 2007 các dự án ODA: 24.803 triệu đồng;

- Tạm ứng NS Trung ương 2007 cho KCN Trà Kha: 11.000 triệu đồng;

- Vay KBBB 2008 cho dự án cấp nước: 31.825 triệu đồng.

Chi tiết từng nguồn vốn trong tổng số 656.700 triệu đồng:

- Cân đối vốn ngân sách địa phương: 397.402 triệu đồng;

- Trung ương bổ sung hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu: 227.473 triệu đồng:

+ Vốn các chương trình mục tiêu quốc gia: 16.770 triệu đồng; (phần còn lại 55.686 triệu đồng chi sự nghiệp)

+ Hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu: 210.703 triệu đồng.

- Vay KBNN năm 2008: 31.825 triệu đồng.

2. Phân cấp quản lý vốn chi đầu tư phát triển: 712.386 triệu đồng:

a) Cấp tỉnh quản lý: 511.480 triệu đồng;

b) Cấp huyện quản lý: 200.906 triệu đồng.

3. Cụ thể theo kế hoạch chi tiết ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các đơn vị có liên quan biết chỉ tiêu được giao để triển khai và tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các ngành chức năng có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Hồng Phương

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2008
Ngày hiệu lực22/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2008/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu năm 2008, lần I


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2008/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu năm 2008, lần I
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýBùi Hồng Phương
        Ngày ban hành22/07/2008
        Ngày hiệu lực22/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 19/2008/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu năm 2008, lần I

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2008/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu năm 2008, lần I