Quyết định 19/2008/QĐ-UBND

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2008/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua phà Hưng Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2008/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 04 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ QUA PHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí và số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của Pháp lệnh Phí, lệ phí;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định của Pháp lệnh Phí, lệ phí; số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 119/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, không thu một số loại phí và mức hỗ trợ làng, khu phố văn hoá;

Xét Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 254/TT-STC ngày 25/8/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như sau:

TT

Đối tượng thu

Đơn vị tính

Mức thu

Qua sông Luộc

Qua sông Hồng

1

Người đi bộ

đ/người/lượt

1.000

2.000

2

Người đi xe đạp

đ/người/lượt

 

 

 

- Không chở hàng

đ/người/lượt

2.000

3.000

 

- Có chở hàng hoá từ 25 kg trở lên

đ/người/lượt

3.000

4.000

3

Người đi xe máy

đ/người/lượt

 

 

 

- Không chở hàng

đ/người/lượt

3.000

4.000

 

- Có chở hàng từ 25 kg trở lên

đ/người/lượt

4.000

5.000

4

Xe thô sơ do người kéo

 

 

 

 

- Không chở hàng

đ/xe/lượt

2.000

3.000

 

- Có chở hàng từ 100 kg trở lên

đ/xe/lượt

3.000

4.000

5

Xe thô sơ do súc vật kéo

 

 

 

 

- Không chở hàng

đ/xe/lượt

3.000

4.000

 

- Có chở hàng từ 100 kg trở lên

đ/xe/lượt

6.000

8.000

6

Xe ô tô con 4 chỗ ngồi, xe trọng tải dưới 2,5 tấn

đ/xe/lượt

15.000

17.000

7

Xe ô tô chở khách dưới 30 chỗ ngồi, xe trọng tải trên 2,5 tấn đến dưới 3,5 tấn

đ/xe/lượt

20.000

22.000

8

Xe ô tô trọng tải 3,5 tấn đến 5 tấn:

đ/xe/lượt

 

 

 

- Không chở hàng

đ/xe/lượt

20.000

25.000

 

- Có chở hàng

đ/xe/lượt

30.000

40.000

9

Xe ô tô trọng tải trên 5 tấn đến 10 tấn:

đ/xe/lượt

 

 

 

- Không chở hàng

đ/xe/lượt

30.000

35.000

 

- Có chở hàng

đ/xe/lượt

40.000

50.000

10

Xe ô tô tải trên 10 tấn:

đ/xe/lượt

 

 

 

- Không chở hàng

đ/xe/lượt

50.000

60.000

 

- Có chở hàng

đ/xe/lượt

100.000

120.000

Đơn vị thu phí qua phà là đơn vị sự nghiệp, không được Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, được sử dụng 100% số phí thu được.

- Các doanh nghiệp, hoặc tư nhân kinh doanh phà chuyên chở qua sông, số phí thu được là doanh thu của doanh nghiệp.

Điều 2. Giao Sở Tài chính căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và Điều 1 quyết định này hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở ngành: Tài chính, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các đơn vị dùng phà chuyên chở qua sông và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Bật Khách

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2008
Ngày hiệu lực14/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2008/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua phà Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2008/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua phà Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Bật Khách
        Ngày ban hành04/09/2008
        Ngày hiệu lực14/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 19/2008/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua phà Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2008/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua phà Hưng Yên

            • 04/09/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/09/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực