Quyết định 19/2014/QĐ-UBND

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định 60/2013/QĐ-UBND

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Bảng giá các loại đất 2014 Tây Ninh 60/2013/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 71/2014/QĐ-UBND Bảng giá đất Tây Ninh năm 2015 đến năm 2019 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2014/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Bảng giá các loại đất 2014 Tây Ninh 60/2013/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2014/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH NĂM 2014 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2013/QĐ-UBND NGÀY 19/12/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị Quyết số 135/NQ-CP ngày 29/12/2013 của Chính phủ về việc thành lập các phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh thuộc thị xã Tây Ninh và thành lập thành phố Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1155/TTr-STNMT ngày 18 tháng 4 năm 2014 và Tờ trình số 1766/TTr-STNMT ngày 09 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh điểm a, khoản 1, mục I, phần I, Bảng giá các loại đất, như sau:

“Tỉnh Tây Ninh có 08 huyện và 01 thành phố với tổng số 95 xã, phường, thị trấn. Căn cứ vào điều kiện hạ tầng giao thông và khoảng cách từ trung tâm xã đến huyện lỵ, tỉnh lỵ, các xã được phân chia thành 03 loại (xã loại I, xã loại II, và xã loại III), gồm: 19 xã loại I, 54 xã loại II, 22 xã loại III.

a) Thành phố Tây Ninh: (bao gồm: 07 xã loại I, 03 xã loại II)

- Xã loại I, gồm: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường Hiệp Ninh, phường Ninh Sơn và phường Ninh Thạnh;

- Xã loại II, gồm các xã: Thạnh Tân, Tân Bình và xã Bình Minh.”

2. Bổ sung điểm a, khoản 3, mục I, phần I, Bảng giá các loại đất, như sau:

“a) Đô thị loại III: Phường 1, 2, 3, phường 4, phường Hiệp Ninh, phường Ninh Sơn và phường Ninh Thạnh của thành phố Tây Ninh; ”

3. Điều chỉnh điểm c, khoản 2, mục III, phần I, Bảng giá các loại đất, như sau:

“c) Giá đất trong các trường hợp sau được quy định bằng 02 lần mức giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 cùng loại xã trong tỉnh:

- Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc khu vực đô thị (ở các phường, thị trấn);

- Đất nông nghiệp trong phạm vi khu dân cư phường, thị trấn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư phường, thị trấn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.”

4. Sửa đổi khoản 2, mục IV, phần I, Bảng giá các loại đất, như sau:

“a) Giá đất ở tối thiểu tại đô thị loại III bằng 160.000 đồng/m2 (một trăm sáu mươi ngàn đồng một mét vuông);

b) Giá đất ở tối thiểu tại đô thị loại V bằng 140.000 đồng/m2 (một trăm bốn mươi ngàn đồng một mét vuông).”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và là bộ phận không tách của Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực10/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2014/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Bảng giá các loại đất 2014 Tây Ninh 60/2013/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 19/2014/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Bảng giá các loại đất 2014 Tây Ninh 60/2013/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu19/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýHuỳnh Văn Quang
       Ngày ban hành31/07/2014
       Ngày hiệu lực10/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 19/2014/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Bảng giá các loại đất 2014 Tây Ninh 60/2013/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2014/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Bảng giá các loại đất 2014 Tây Ninh 60/2013/QĐ-UBND